Přeskočit na obsah

Překlenovací (bridging) terapie injekčními přípravky v managementu léčby roztroušené sklerózy

neurologove
Foto: iStock

Při změně léčivého přípravku se u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) ve wash-out periodě obvykle podává překlenovací léčba injekčními imunomodulačními léky (interferony nebo glatiramer acetát). Účinnostní a bezpečnostní data těchto DMD (disease modifying drug) z nich činí vhodnou volbu i senzitivní pacienty.

V Itálii byl proveden celostátní průzkum názorů odborníků týkající se nejvhodnějšího použití překlenovacích DMD u RS. Nezávislý panel italských neurologů se zkušenostmi s léčbou RS identifikoval hlavní otázky při používání přemosťujících DMD a vytvořil dotazník, který byl použit v tříkolovém nezávislém anonymním průzkumu (metoda Delphi).

Ve všech třech kolech byly získány odpovědi od 38 odborníků (100 %). Injekční imunomodulační přípravky byly považovány za terapii první volby u pacientek s mírnou až střední aktivitou onemocnění a u žen plánujících otěhotnět. Kromě toho byli odborníci přesvědčeni o vhodnosti předepisování těchto DMD pacientům s rizikem recidivy rakoviny, zatímco panel souhlasil s ukončením jakékoli léčby u pacientů s nekontrolovanými kardiovaskulárními nebo metabolickými poruchami. Kromě toho byl tento typ DMD považován za vhodný v prevenci reaktivace RS ve wash-out období při změně léčby nebo při dokončování vakcinačního schématu.

Tato publikace ukazuje, že mezi italskými neurology panuje shoda na použití injekčních imunomodulačních DMD v několika konkrétních situací u RS pacientů, kde je vhodné minimalizovat riziko reaktivace onemocnění.

Zdroj:

Marfia GA, et al. Bridging Therapies With Injectable Immunomodulatory Drugs in the Management of Multiple Sclerosis: A Delphi Survey of an Italian Expert Panel of Neurologists. Frontiers in Neurology. 15 July 2022 (13).doi: 10.3389/fneur.2022.898741

Sdílejte článek

Doporučené