Přeskočit na obsah

Projekt kazuistik v rámci celoživotního vzdělávání lékařů

žena, úsměv
Foto: shutterstock.com

Navštivte a zaregistrujte se

Kazuistiky migréna CZ – kazuistika 1

Pokud správně zodpovíte 8 z 10 otázek, získáte certifikát a dva kredity do celoživotního vzdělávání lékařů.

 

Migréna a RS – stručné představení kazuistiky

Autorkou kazuistiky je MUDr. Eva Medová

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při Neurologické klinice FNKV a 3. LF UK, Praha


V kazuistice je prezentována pacientka z Centra pro bolesti hlavy při Neurologické klinice FNKV léčená fremanezumabem.

V péči Neurologické kliniky je čtyřiačtyřicetiletá žena od roku 2011, kdy jí byla diagnostikována roztroušená skleróza (RS).

Z anamnézy: matka pacientky má roztroušenou sklerózu, otec zemřel tragicky v 35 letech. V osobní anamnéze pacientka udávala bolesti hlavy od 13 let, jednalo se o epizodickou migrénu bez aury.

Pacientka byla v roce 2013 indikována k zahájení léčby první linie pro relabující-remitující RS. Vzhledem k anamnéze migrény nebylo vhodné zahájit léčbu interferonem beta, který zhoršuje, či dokonce vyvolává bolesti hlavy. Od února 2013 byla zahájena léčba glatiramer acetátem subkutánně.

Migréna bez aury se u pacientky poprvé objevila s nástupem menses ve 13 letech. V prvních letech mívala migrénu jednou měsíčně, vždy v souvislosti s menstruací. Od roku 2011 začala nemocná zapisovat frekvenci bolestí hlavy, které ji trápily 4–5× za kalendářní měsíc (MMD 4–5). Symptomaticky vždy dobře účinkoval sumatriptan 50 mg p. o. Během dalších let se pomalu zvyšoval počet dnů s bolestmi hlavy, a navíc musela nemocná navýšit i dávku triptanu na 100 mg. V roce 2019, v době, kdy MMD dosahoval 11, byla zahájena nespecifická profylaktická terapie migrény. Dvě preventivní léčebné linie byly netolerovány/bez efektu, pacientka splňovala kritéria pro zahájení biologické léčby migrény.

Po vzájemné domluvě nakonec začal být podáván fremanezumab v klasické injekční aplikaci subkutánně v dávce 225 mg. Po čtvrté aplikaci nastala mírná lokální reakce, která trvala asi 48 hodin a projevovala se jako zarudnutí a svědění. Proto pacientka od pátého měsíce léčby preventivně užívá perorální antihistaminikum v den aplikace a lokální reakce se neobjevuje. Po zahájení léčby fremanezumabem došlo k poklesu MMD z 11 na dva. Rovněž se výrazně snížila intenzita migrén. Pacientka je velmi spokojená, referuje velké zlepšení kvality života. Pokračujeme nadále v terapii fremanezumabem. Uvedená terapie nemá negativní vliv na průběh RS.

Podrobně na:

Kazuistiky migréna CZ – kazuistika 1

 

Sdílejte článek

Doporučené