Přeskočit na obsah

Prozánětlivý účinek leptinu může spojovat obezitu s roztroušenou sklerózou

obezita, váha
Foto: shutterstock.com

Leptin je adipokin produkovaný tukovou tkání. Jeho funkcí je regulace metabolismu a pocitu hladu. Obézní jedinci mají v krvi vyšší koncentrace leptinu. Leptin však také působí na imunitní systém. Kromě zvýšené koncentrace leptinu je u obézních vyšší produkce prozánětlivých cytokinů. Trpí-li patnáctiletý jedinec obezitou, má dvojnásobnou pravděpodobnost vývoje RS, u obézního ve 20 letech je riziko již čtyřnásobné.

Autoři sledovali vliv leptinu na efektorové (prozánětlivé) a regulační T lymfocyty, které produkují naopak protizánětlivé cytokiny. Při aktivaci oba typy T lymfocytů na svém povrchu exprimují receptory pro leptin. Po navázání leptinu na receptory efektorových T lymfocytů dochází k proliferaci těchto buněk a k blokádě apoptózy, čímž se zvyšuje i koncentrace prozánětlivých cytokinů. U regulačních T lymfocytů vazba leptinu na receptory vede k potlačení proliferace, a tím i ke snížení produkce protizánětlivých cytokinů. Tyto děje byly pozorovány in vitro na tkáňových kulturách.

Vysoká koncentrace leptinu u obézních patří k prozánětlivým dějům a přispívá k patogenezi RS.

Zdroj:

Correale J, et Carrea R. The Relationship Between Obesity and MS, Metabolic-Immunological Interactions. Institute for Neurological Research in Buenos Aires, Argentina. ACTRIMS 2021.

 

Zdroj: MT

Doporučené