Přeskočit na obsah

Role B buněk v procesu neurodegenerace u RS a jejich možné ovlivnění

obr_1
Foto: iStock

Historicky byl kladen důraz při rozvoji roztroušené sklerózy (RS) na T lymfocyty, přestože oligoklonální pásy, jejichž podkladem jsou imunoglobuliny produkované plazmatickými buňkami, patří k diagnostickým průkazům RS (diseminace v čase). Autoreaktivní B lymfocyty jsou přítomny v periferní krvi již v časných fázích RS a perzistence B lymfocytárních folikulů je charakteristická pro sekundárně progresivní RS (SP-RS). Význam B lymfocytů u tohoto onemocnění byl prokázán v klinických studiích ověřujících léčivé přípravky s anti-B lymfocytárními účinky.

V současnosti se již považuje za prokázané, že vznik RS je úzce spjat s infekcí virem Epsteina–Barrové (EBV). Výše titru EBNA-1 IgG může predikovat aktivitu RS. V klidovém stadiu přežívá EBV v B lymfocytech za kontroly CD8 T lymfocytů. Infikované B lymfocyty jsou přítomny v ektopických folikulech v meningách a při selhání (EBV) specifických CD8 T lymfocytů dochází k poruše regulace imunitních funkcí.

Mechanismus působení glatiramer acetátu

Glatiramer acetát (GA) snižuje schopnost prezentace antigenu B lymfocyty, snižuje počet cirkulujících B lymfocytů a produkci prozánětlivých cytokinů (TNF α) a podporuje produkci protizánětlivých cytokinů (IL-10). Navíc zvyšuje schopnost kooperace s regulačními T lymfocyty. Měření aktivity autoagresivních B lymfocytů v periferní krvi predikuje odpověď na léčbu RS glatiramer acetátem a dalšími přípravky.

K dalším pozitivním účinkům GA patří vliv na chronickou infekci EBV: obnovuje aktivitu CD8 dozorujících T lymfocytů, reguluje infikované autoreaktivní B lymfocyty a tím moduluje antivirovou odpověď proti EBV; zvyšuje odpověď na virový antigen, a naopak snižuje počet T lymfocytů se znaky vyčerpání a senescence.

Účinky GA pak primářka Vachová doložila dvěma kazuistikami ze své praxe. V první šlo o polymorbidní pacientku, pro níž byl GA vhodnou terapeutickou volbou a udržoval pacientku ve stabilním stavu.

Ve druhé kazuistice primářka Vachová představila pacientku, která po první atace dostala GA, jehož podávání bylo přerušeno jen v průběhu dvou úspěšných gravidit, po 13 letech od prvního příznaku je pacientka bez druhé ataky. GA je dobrou volbou pro ženy, které plánují těhotenství.

Závěrem primářka Marta Vachová shrnula, že GA je léčba první linie zaměřená na B lymfocytární řadu. Ovlivňuje základní patogenezi i infekci EBV při minimálním výskytu nežádoucích účinků. Umožňuje dlouhodobou terapii i s ohledem na plánovanou graviditu.

Sdílejte článek

Doporučené