Přeskočit na obsah

Roztroušená skleróza a menopauza

žena, doma, menopau
Foto: iStock

prof. MUDR. Eva Kubala Havrdová, CSC., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

„Progrese nemoci, která samozřejmě probíhá od momentu vzniku onemocnění, je pozorovatelně urychlena po 45. roce věku, kdy jsou většinou vyčerpány rezervy. Častější je osteoporóza, kdy ztráta kostní tkáně začíná v průběhu nemoci a zhoršuje se s progresí RS. Dochází k akumulaci disability, která je u pacientů s RS běžná. S věkem se zhoršuje fyzické zdraví i u zdravých osob, tento pokles je však u lidí s RS urychlen o 15–30 let“, píše v úvodu profesorka Eva Kubala Havrdová. Rozebírá též časté příznaky RS, které se v menopauze zhoršují. Velmi zajímavá je část textu věnovaná hormonální substituční terapii (HRT), která byla donedávna považována za kontroverzní. Ve skutečnosti má velmi málo kontraindikací a v současnosti převládá názor, že přínos HRT převažuje nad jejími riziky. Autorka navrhuje jak k pacientce v menopauze přistupovat: jednoznačně pozitivně, pomoci ji akcentovat její kvalitu života a např. pomoci vytvořit nové cíle pro nové období života – nové koníčky, společenský život, účast v charitativní práci atd., zdůraznit zdravý životní styl, nové možnosti fyzioterapie.

Zdroj: M & M DAYS®
Multiple sclerosis & Migraine
Motion & Mind in harmony for your patients
Výběr z přednášek 2022
Roztroušená skleróza 1. díl

Sdílejte článek

Doporučené