Přeskočit na obsah

Roztroušená skleróza napříč věkovým spektrem. Od nástupu RS v dětství po vliv imunosenescence v pozdějších letech

Amit Bar-Or a Jiwon Oh se zamýšleli ve svých přednáškách nad optimální léčbou RS v dětství. Konsenzus spočíval v opatrném přístupu, což značí použití glatiramer acetátu (GA) nebo interferonu-β (IFN-β) pro jejich příznivý bezpečnostní profil. Není k dispozici dostatek údajů, které by dokumentovaly u dalších léčivých přípravků bezpečnost u dětí.

Konverzace se pak stočila k těhotenství: Dr. Oh upozornila na to, že plánování rodiny je u žen s RS nezbytné, protože mnoho vysoce účinných léků je v těhotenství kontraindikováno. GA a IFN-β jsou dosud jedinými přípravky s prokázanou bezpečností během těhotenství. Diskuze o RS u starších dospělých ukončila tuto sekci. Odborníci došli k závěru, že vysoce účinná terapie u starších dospělých nebývá nutná, protože imunosenescence často zpomaluje progresi onemocnění.

Zdroj: MT

Doporučené