Přeskočit na obsah

Těhotenství a kojení u pacientek s RS

těhotenství
Foto: shutterstock.com

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava

Autor v článku zdůrazňuje, že otázku těhotenství je třeba otevřít již při prvním vyšetření v RS centru a že je třeba volit léčbu i s ohledem na možnou budoucí graviditu. Autor se věnuje problematice asistované reprodukce u pacientek s RS, vlivu hormonální situace v průběhu gravidity a laktace na imunitní systém. Z publikované analýzy těhotenství z registru ReMuS vyplynulo, že zlepšení EDSS po porodu bylo zaznamenáno u 10,5 % rodiček, stejné EDSS u 69,8 % a ke zhoršení parametru došlo u 19,7 % pacientek. Bez relapsu RS bylo před těhotenstvím a po porodu 76,7 % vs. 66,1 % pacientek, 1 relaps před těhotenstvím proběhl u 20,0 % a po porodu u 23,9 % pacientek a 2 a více relapsů prodělalo 3,3 a 9,9 % žen. Nejčastějšími léčivými přípravky před graviditou byly interferony a glatiramer acetát.

Zlepšení EDSS u hodnot před těhotenstvím a po porodu bylo zaznamenáno u 10 % na léčbě glatiramer acetátem, u 7,80 % na léčbě interferony a u 11,70 % s eskalační léčbou. Stejná hodnota EDSS byla u 72,10 % nemocných na léčbě glatiramer acetátem, u 75,70 % na léčbě interferony a u 55,50 % na eskalační léčbě. Ke zhoršení došlo u 17,30 % na léčbě glatiramer acetátem, u 16,50 % na léčbě interferony a u 32,80 % na eskalační léčbě. Stejně můžeme porovnat rozložení relapsů před těhotenstvím a po porodu. Glatiramer acetát: bez relapsu 77,3 % a 73,3 % léčených,1 relaps 19,1 % a 18,7 %, 2 a více relapsů 3,6 % a 8,0 %.

Bezpečností léčby kojících matek léčených glatiramer acetátem pro děti se zabývala studie COBRA (Real-world safety of Copaxone in Offspring of Breastfeeding and treated RRMS pAtients), která ukázala, že léčba matek přípravkem COPAXONE v průběhu kojení nemá nepříznivý vliv na bezpečnostní výsledky jejich dětí sledovaných po dobu až 18 měsíců po porodu. Bezpečnostní výsledky zahrnovaly frekvenci a incidenci hospitalizací, frekvenci a incidenci užívání antibiotické léčby, růstové parametry a opoždění ve vývoji.

Zdroj: M & M DAYS®
Multiple sclerosis & Migraine
Motion & Mind in harmony for your patients
Výběr z přednášek 2022
Roztroušená skleróza 1. díl

Sdílejte článek

Doporučené