Přeskočit na obsah

Trajektorie dlouhodobé adherence k léčbě u pacientů s RS, kteří zahájili léčbu perorálními DMT

léky, dlaň, ruka
Foto: shutterstock.com

Do hodnocení byli zařazeni pacienti, kteří alespoň jednou požádali o výdej léčivého přípravku pro RS a absolvovali více než tři kontroly/hospitalizace z důvodu RS za 12 měsíců mezi 1. lednem 2014 a 31. červencem 2018, starší 18 let, netěhotné.

K identifikaci prediktorů příslušnosti k určité skupině adherence byla použita multivariační logistická regrese.

Kritéria pro vstup do sledování splnilo celkem 3 683 pacientů průměrného věku 48,8 roku; žen bylo 74,8 %. GBTM odhalila tři odlišné skupiny adherence: „okamžitě neadherentní“ (průměrný podíl počtu dní s léčbou (PCD) < 0,3 do 3. měsíce; 18,7 %), „postupně neadherentní“ (průměr PCD ≥ 0,8 ve 3. měsíci, ale ≤ 0,4 do 8. měsíce; 18,3 %) a „adherentní“ (průměr PDC ≥ 0,8 až 12 měsíců; 62,9 %).

Příslušnost ke konkrétní skupině předpovídalo několik statisticky významných faktorů. Ženské (vs. mužské) pohlaví, žádné DMT před zahájením sledování, ≥ 2 (vs. žádné) návštěvy pohotovosti a dávkování DMT dvakrát (vs. jednou) denně byly spojeny s vyšší pravděpodobností, že „spadnou“ do okamžitě a postupně neadherující skupiny ve srovnání s adherující skupinou. Zvyšující se věk, předchozí bolesti hlavy, neexistence poruch zraku a dávkování dvakrát denně byly spojeny s příslušností k okamžitě neadherující skupině ve srovnání s oběma postupně neadherujícími a adherentními skupinami. Předchozí artritida byla spojena s postupně neadherující versus adherentní skupinou.

GBTM poskytla podrobné a dynamické informace o vzorcích chování pacientů ohledně dlouhodobé adherence, které mohou usnadnit identifikaci podskupin nemocných pro volbu léčebné metody vyžadující adherenci.

Zdroj:

M. G. Cisternas, et al. Longitudinal Adherence Trajectories of Patients with Multiple Sclerosis Initiating Once- or Twice-Daily Oral Disease-Modifying Therapies. ACTRIMS 2021, P075.

Zdroj: MT

Doporučené