Přeskočit na obsah

Určení standardů pro včasnou intervenci a léčbu roztroušené sklerózy

Výzkumní pracovníci iniciovali spolupráci skupiny neurologů specializovaných na léčbu RS ve studii, která by přispěla k ohraničení časového rámce, který predikuje minimální, dobrý a vysoký standard péče.

„Nevratné poškození nervů a ztráta nervových buněk se vyskytují od samého počátku onemocnění, kdy vliv zánětlivých procesů na centrální nervový systém je nejzávažnější," vysvětlují autoři studie. Avšak diagnostika RS je často zdlouhavý proces, což vede ke zpoždění přístupu k odborné péči a zahájení léčby.

Definice standardů se zúčastnilo celkem 21 neurologů z 19 zemí, kteří identifikovali základní, dosažitelnou a aspirační úroveň péče. Základní péče je standardem, který by měl být dosažen ve většině zdravotnických zařízení pro diagnostiku a léčbu RS na celém světě, a to bez ohledu na regionální zdravotní systém. Dosažitelná péče odráží dobrou úroveň péče a je realistickým cílem pro většinu pracovišť zabývajících se RS. Aspirační péče je standardem pro vysoce kvalitní péči, které může být dosaženo pouze na několika RS pracovištích podle možností regionálního zdravotnického systému.

Konsensu bylo dosaženo hlasováním.

Jedenadvacet neurologů dospělo ke shodě na většině základních (25 z 27), dosažitelných (25 z 27) a aspiračních (22 z 27) časových rámců. Souhlasili s tím, že nekomplikovaná RS by měla být diagnostikována během tří měsíců od prvních symptomů a stanovení diagnózy lze předpokládat do jednoho měsíce v nejlepších zdravotnických zařízeních. Účastníci také dospěli k názoru, že nutnost léčby by měla být posouzena do 6 týdnů od diagnózy na všech klinických pracovištích a vhodné DMT by měly být indikovány do 2 měsíců.

Účastníci se také shodli na tom, že rutinní kontroly by se měly provádět nejméně jednou za rok, včetně MRI, a to na všech úrovních klinických pracovišť.

"Víme, že tyto standardy budou pro nás všechny náročné, zejména v rámci současných zdravotních podmínek," uzavírají autoři. "Domníváme se však, že to není důvod k tomu, abychom nezdůraznili význam včasné péče. Tyto normy poskytují příležitost definovat silné a slabé stránky systému péče o nemocné s RS, zaměřit se na řešení problémů a vyzdvihnout oblasti vyžadující další investice."

Zdroj: MT

Doporučené