Přeskočit na obsah

Vliv gravidity na progresi roztroušené sklerózy

pár, gravidita, plánování těhotenství
Foto: shutterstock.com

Časopis Multiple Sclerosis and Related Disorders uveřejnil práci kolektivu českých autorů pod vedením doktora Pavla Hradílka, Ph.D., o vlivu gravidity na progresi roztroušené sklerózy: Is pregnancy in MS patients safe and what is its impact on MS course? Real World evidence of 1 533 pregnancies in Czech Republic.

Je těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou (RS) bezpečné a jaký má vliv na průběh RS? Studie reálné praxe hodnotila na základě dat z národního registru pacientů s RS ReMuS stav 1 533 těhotných pacientek s RS v České republice.

Článek je možné si přečíst až do 19. dubna 2022 pod odkazem:

https://authors.elsevier.com/a/1efta7skof5vJr

 

Sdílejte článek

Doporučené