Přeskočit na obsah

Výskyt neurologických symptomů u onemocnění COVID-19: Systematický přehled a metaanalýza

bolest hlavy
Foto: shutterstock.com

Autoři práce uveřejněné v časopise Neurology v prosinci 2021 si vytkli za cíl shrnout výskyt neurologických projevů, které hlásili pacienti s infekcí COVID-19 za první rok od počátku pandemie. Současně zkoumali souvislost těchto symptomů se závažností onemocnění a jeho mortalitou.

Jako zdroje informací sloužily studie v PubMed, Medline, Cochrane library, Clinicaltrials.gov a v databázi EMBASE. Sledované období bylo od 31. prosince 2019 do 15. prosince 2020.

Z 2 455 citací bylo do tohoto přehledu zahrnuto 350 studií, které poskytly údaje o 145 721 pacientech s COVID-19, z nichž 89 % bylo hospitalizováno. Bylo identifikováno 41 neurologických projevů (24 symptomů a 17 diagnóz). Souhrnná prevalence nejčastějších neurologických příznaků zahrnovala: únavu (32 %), myalgii (20 %), poruchy chuti (21 %), poruchy čichu (19 %) a bolest hlavy (13 %).

Cévní mozková příhoda byla nejčastější neurologickou diagnózou (sdružená prevalence 2 %). U pacientů s COVID-19 ve věku ≥ 60 let byla souhrnná prevalence akutní zmatenosti/deliria 34 % a přítomnost jakýchkoli neurologických projevů v této věkové skupině byla spojena s vyšší mortalitou (OR = 1,80; 95% CI: 1,11–2,91). Až jedna třetina pacientů s COVID-19 analyzovaných v tomto přehledu zaznamenala alespoň jeden neurologický projev.

Závěr: Jeden z 50 pacientů s COVID-19 prodělal mrtvici. U osob starších 60 let měla více než jedna třetina akutní zmatenost/delirium; přítomnost neurologických projevů v této skupině byla spojena s téměř zdvojnásobením mortality. Výsledky musí být interpretovány s ohledem na omezení observačních studií a související možné zkreslení.

Zdroj:

Misra S,et al. Frequency of Neurologic Manifestations in COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. Neurology. 2021 Oct 11:10.1212/WNL.0000000000012930. doi: 10.1212/WNL.0000000000012930.

Sdílejte článek

Doporučené