Přeskočit na obsah

Webinář Standardy léčby roztroušené sklerózy a NMOSD

neuron, RS, ganglia
Foto: shutterstock.com

Webinář je po přihlášení dostupný na stránkách:

Solen: Webinář Standardy léčby roztroušené sklerózy a NMOSD

„Hlavním cílem nového doporučeného postupu je umožnění co nejrychlejší diagnostiky a léčby pacientů s RS. Jen komplexní terapií lze oddálit invaliditu, udržet práceschopnost a soběstačnost nemocných. Nákladově efektivní je vše, co invaliditu oddálí,“ zdůraznila profesorka Kubala Havrdová.

Vodítkem KDP jsou klíčová doporučení, která shrnují příslušnou problematiku. KDP je schválený Českou neurologickou společností ČLS JEP v březnu 2020.

KDP zohledňuje:

všechna mezinárodní doporučení ohledně diagnostických i diferenciálně diagnostických a léčebných postupů, včetně doporučení k monitoraci účinnosti a bezpečnosti léčby.

KDP obsahuje:

vymezení stavu, kdy je vhodné léčbu eskalovat, i diagnosticko-terapeutický přístup k progresivním formám RS.

KDP zahrnuje:

problematiku těhotenství, kojení i menopauzy a léčbu dětských pacientů.

KDP se detailně věnuje:

léčbě většiny symptomů a úpravě životního stylu.

Očekávaný stav pacienta je vyjádřen snahou o dosažení No Evidence of Disease Activity (NEDA-3), což znamená, že je nemocný bez relapsů, bez progrese disability a bez nových lézí na MR.

Nový KDP pokrývá celou problematiku RS. Klinický doporučený postup představuje společně s výstupy z registru ReMuS platformu pro jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zdravotními pojišťovnami.

Kompletní text KDP naleznete na: https://www.czech-neuro.cz/aktualita/klinicky-doporuceny-postup-pro-diagnostiku-a-lecbu-roztrousene-sklerozy-a-neuromyelitis-optica-a-onemocneni-jejiho-sirsiho-spektra/

Zdroj: MT

Doporučené