Přeskočit na obsah

Zaujalo nás…

MR, neurolog, vyšetření
Foto: shutterstock.com

Například Gabriel Bsteh s kolegy uveřejnil práci, která je zaměřena na úmrtnost na COVID-19 u pacientů s RS. Autoři analyzovali data 1 931 pacientů zahrnutých do databáze MS v Innsbrucku (IMSD), aby objasnili frekvenci aktuálně odhadovaného rizika úmrtnosti na COVID-19 v populaci lidí s RS. Studie ukázala, že u 63,4 % pacientů s RS bylo nízké riziko úmrtnosti na COVID-19, 26 % mělo mírné riziko a 8,8 % střední riziko. Kombinované vysoké nebo velmi vysoké riziko úmrtnosti na COVID-19 bylo < 1 % (0,9 %) pacientů. Důležité je, že pouze jeden pacient s vysokým nebo velmi vysokým rizikem byl léčen DMT a žádný neměl imunosupresivní terapii. Přestože je zapotřebí provést další velkou multicentrickou studii, toto sledování může navést lékaře při rozhodování o léčbě modifikující onemocnění s přihlédnutím k riziku úmrtí na COVID-19.

Zdroj:

Bsteh G, et al. Multiple sclerosis and COVID-19: how many are at risk? Eur J Neurol 2020 Sep 25;10.1111/ene.14555. doi: 10.1111/ene.14555.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené