Přeskočit na obsah

Ženy a jejich obavy z RS: na pomoc lepší komunikaci s lékaři

Jak ovšem vyplývá z nedávného amerického průzkumu provedeného pro společnost Teva Pharmaceuticals, 98 procent žen s nově odhalenou RS uvedlo, že otázky týkající se jejich dalšího života s nimi na počátku nikdo ze zdravotnického týmu neřešil.

Průzkumu, který proběhl od 11. do 30. srpna 2017, se zúčastnilo 1 000 žen ve věku 18 let a starších, u nichž byla RS diagnostikována v posledních pěti letech. Ukázalo se, že 71 procent respondentek věřilo, že pokud by s lékařem o svých obavách mluvily dříve nebo otevřeně, usnadnilo by jim to prvních šest měsíců s RS. Pacientky se především obávaly, že nebudou schopny postarat se o sebe (34 procent), o své současné nebo budoucí děti (22 procent), pracovat a budovat si kariéru (17 procent), otěhotnět (15 procent) a rozvíjet osobní vztahy (13 procent). „Tato zjištění naznačují potřebu výrazného zlepšení komunikace mezi neurology a jejich nemocnými s RS a překonání veškerého diskomfortu, který se s tak citlivými otázkami pojí,“ říká dr. Lori H. Travisová z Phoenix Neurological Associates, Arizona.

Z průzkumu dále vyplynulo, že:

  • pro 94 procent žen je důležitá rodina, ale 69 procent bylo znepokojeno, že kvůli RS nemohou mít děti. Z těch, které se obávaly plánování rodičovství, o tom více než polovina nemluvila s neurologem (59 procent) nebo se svým praktickým lékařem (51 procent).
  • 50 procent žen si přálo, aby byly dotazovány na intimní vztah s partnerem v době stanovení diagnózy RS, zatímco 31 procent na chození s partnerem během nemoci.
  • ženy s RS potřebují častěji pomoci se zvládáním stresu. Při stanovení diagnózy by chtěly řešit, jak mluvit o nemoci se svou rodinou a dětmi (52 procent) nebo se svým partnerem (51 procent) a jak přijmout pomoc od blízkých nebo přátel (51 procent).
  • 52 procent žen věří, že by jejich kariéra byla podstatně lepší, kdyby v době stanovení diagnózy RS měly více informací o nemoci a jejích důsledcích.
  • 51 procent žen, které v době stanovení diagnózy RS pracovaly, chtělo vědět, kde najdou informace o svých zákonných právech v zaměstnání. Navíc 48 procent si přálo diskutovat o tom, co by měly a neměly o své nemoci říkat v práci, a 47 procent o možnostech, které jim pomohou pokračovat v zaměstnání.

Navštivte www.mscando.org

Na základě výsledků uvedeného průzkumu vyvinuly společnost Teva a nezisková organizace Can Do MS nástroje pro zlepšení komunikace mezi pacientkami s RS a zdravotnickými profesionály, které jim pomohou zabývat se klíčovými tématy osobního života. Dostupné jsou na webových stránkách www.mscando. org/womenandms, kde jsou mimo jiné k dispozici tipy pro ženy s nově diagnostikovanou RS nebo otázky, na které by se měly ptát svých lékařů. Neurologové zde zase najdou kompletní výsledky průzkumu a doporučení týkající se konverzace s nemocnými.

„V naší neziskové organizaci jsme se zavázali pomáhat lidem s RS – rozšiřovat jejich znalosti, zlepšovat vzdělání a otevřeně mluvit o tom, co chtějí teď a co do budoucna,“ říká Anne Lee Gilbertová z organizace Can Do MS. „Díky průzkumu jsme lépe pochopili, čemu ženy s nově odhalenou RS čelí a v čem jim můžeme nabídnout podporu během kritického a emočně vypjatého období bezprostředně po stanovení diagnózy,“ dodává Amanda Welchová ze společnosti Teva.

Zdroj: www.businesswire.com

Zdroj: MT

Doporučené