Přeskočit na obsah

Zhoršení bolesti hlavy po očkování proti COVID-19: online dotazníková studie u 841 pacientů s migrénou

bolest hlavy
Foto: shutterstock.com

Vakcíny představovaly průlom v boji proti COVID-19. Na základě zkušeností při hlášení atak bolesti hlavy po očkování v randomizovaných kontrolovaných studiích se autoři tohoto článku zaměřili na sledování účinků aplikace vakcíny COVID-19 na populaci s migrénou online dotazníkem zveřejněným v italských facebookových skupinách pacientů s bolestí hlavy. Autoři shromáždili údaje o demografických údajích a klinických parametrech závažnosti migrény, infekci COVID-19, očkování a charakteristikách bolestí hlavy po očkování.

Z 841 pacientů s migrénou, kteří vyplnili dotazník, mělo 66,47 % pacientů po první a 60,15 % po druhé dávce vakcíny ataku bolesti hlavy (od 1 hodiny do 7 dnů). Základní pozorování se týká charakteru bolestí hlavy, které popisovalo 57,60 % pacientů: ataky po očkování byly označeny jako závažnější (50,62 % pacientů), dlouhotrvající (52,80 % pacientů) a více obtěžujících (49,69 % pacientů) ve srovnání s obvyklými záchvaty migrény, což by mohlo souviset s produkcí zánětlivých mediátorů, jako je interferon Iβ. Vzhledem k vysoké prevalenci migrény v obecné populaci může povědomí o riziku zhoršení bolestí hlavy po očkování proti COVID-19 u těchto pacientů pomoci lékařům i pacientům manažovat potíže u migreniků s rozvahou bez zbytečného vynakládání prostředků na nevhodnou péči.

Zdroj:

Silvestro M, Tessitore A, Orologio I, Sozio P, Napolitano G, Siciliano M, Tedeschi G, Russo A. Headache Worsening after COVID-19 Vaccination: An Online Questionnaire-Based Study on 841 Patients with Migraine. J Clin Med. 2021 Dec 16;10(24):5914. doi: 10.3390/jcm10245914.

Doporučené