Přeskočit na obsah

Zotavení z COVID-19 u roztroušené sklerózy. Prospektivní a longitudinální kohortová studie registru roztroušené sklerózy Spojeného království

imunita_zotaveni_po_nemoci
Foto:shutterstock.com

Cílem této studie uveřejněné v časopise Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation v listopadu 2021 bylo porozumět průběhu zotavování z onemocnění COVID-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a určit jeho prediktory, včetně fyzického a duševního stavu pacientů před COVID-19.

Tato prospektivní a longitudinální kohortová studie zahrnovala pacienty s RS, kteří udávali onemocnění COVID-19 od 17. března 2020 do 19. března 2021 jako součást studie COVID-19 Spojeného království MS Register (UKMSR). Účastníci pomocí online dotazníků pravidelně aktualizovali své příznaky COVID-19, stav zotavení a dobu trvání příznaků u těch, kteří se plně uzdravili.

UKMSR uchovává demografická a aktuální klinická data o účastnících a také jejich webová skóre EDSS (web-EDSS) a škály nemocniční úzkosti a deprese (HADS). Souvislost mezi těmito faktory a zotavením z COVID-19 byla hodnocena pomocí multivariabilní Coxovy regresní analýzy.

Ze 7 977 pacientů s RS, kteří se zúčastnili studie UKMSR COVID-19, 599 nahlásilo COVID-19 a prospektivně aktualizovalo svůj stav zotavení. Dvacet osm hospitalizovaných účastníků bylo vyloučeno. Celkem 165 účastníků (29,7 %) mělo dlouhodobé příznaky COVID-19 po dobu ≥ 4 týdnů a 69 (12,4 %) po dobu ≥ 12 týdnů.

Účastníci se skóre EDSS před COVID-19 ≥ 7, účastníci s pravděpodobnou úzkostí a/nebo depresí (skóre HADS ≥ 11) před vypuknutím COVID-19 a ženy méně často hlásily zotavení z COVID-19.

Autoři dospěli k závěru, že pacienti s RS jsou postiženi postakutními následky COVID-19. Zdá se, že dříve existující závažné neurologické poškození nebo problémy s duševním zdravím toto riziko zvyšují. Tato zjištění mohou mít důsledky pro přizpůsobení jejich rehabilitace po COVID-19.

Zdroj:

Garjani A, et al. Recovery From COVID-19 in Multiple Sclerosis: A Prospective and Longitudinal Cohort Study of the United Kingdom Multiple Sclerosis Register. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Nov 30;9(1):e1118. doi: 10.1212/NXI.0000000000001118

Sdílejte článek

Doporučené