Přeskočit na obsah

Způsob porodu a kojenecké výživy ovlivňuje dobu nástupu roztroušené sklerózy

Způsob porodu a kojení patří mezi nejčasnější faktory ovlivňující složení střevní mikrobioty, a tím potenciálně i riziko RS. Avšak názory na jejich vliv na rozvoj RS nejsou konzistentní. Autoři proto zkoumali, jak tyto faktory ovlivňuji věk při vzniku RS u 2 055 pacientů s RR-RS (průměrný věk 28,4 let). U pacientů narozených císařským řezem (10,9 %) došlo dříve k projevům RS, než u těch, kteří se narodili vaginálním porodem (-5,2 roky, p <0,001). Pacienti krmení kojeneckou výživou měli ve srovnání s kojenými pacienty (po dobu minimálně 6 měsíců) časnější nástup RS (-4,2 roku, p <0,001). Asociace vaginálního porodu a kojení bylo spojeno s pozdějším objevením RS zejména u pacientů bez rodinné anamnézy RS, zatímco tato souvislost nebyla pozorována u pacientů s familiární RS. Výsledky naznačují, že tyto modifikovatelné enviromentální faktory, které působí na populační úrovni, mohou mít vliv na věk pacienta při nástupu nemoci.

 

 

 

Zdroj: MT

Doporučené