Přeskočit na obsah

Kontaminace cytostatiky na onkologiích: Sestry chrání jen rukavice

Výsledek je srovnatelný se západoevropskými zeměmi. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů. 

Kontrolní program profesní zátěže zdravotnických pracovníků nakládajících s CL byl zahájen v roce 2007 pod názvem CYTO-projekt. „Odběr vzorků probíhá přímo v přípravnách CL, na onkologických odděleních a stacionářích. Určí se plocha, kde se předpokládá možná kontaminace, a stěrem se odebere vzorek z povrchu. Standardně se stírá plocha o rozměrech 30 x 30 cm. Stěrka se následně vyextrahuje do vhodného rozpouštědla a pak se pomocí vysoce selektivních analytických metod provede stanovení množství cytotoxických léčiv ve stěru,“ popsala PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu v Brně.

V současné době lze monitorovat kontaminaci platinových cytostatik, cyklofosfamidu, fluorouracilu a paklitaxelu. V nemocnicích je doporučeno monitorovat pracovní plochu na sesterně (předávání připravených CL), podlahu pod infuzním stojanem pacienta (aplikace) a sanitární místnost (likvidace odpadu).

V roce 2017 bylo u platiny zaznamenáno 74 procent pozitivních vzorků a 14 procent bylo nad doporučenou hranici. U cyklofosfamidu bylo pozitivních 65 procent vzorků a 25 procent bylo nad doporučenou hranici a u fluorouracilu bylo detekováno 36 procent pozitivních vzorků a 27 procent bylo nad doporučenou hranici.

Pravidelný monitoring vede k  ytipování nových rizikových míst. Například v Masarykově onkologickém ústavu se zcela poprvé na přítomnost CL testoval PDA přenosný počítač, se kterým při aplikaci chemoterapie zdravotnický personál manipuluje. „Kontaminace na PDA počítačích jsme předpokládali, nicméně u jednoho vzorku fluorouracilu byl doporučený limit překročen téměř 1500krát. Daná situace potvrdila smysluplnost monitorování, které vede k  avádění nápravných opatření. Bez rukavic s PDA počítačem už nikdo nemanipuluje a jeho povrch se pravidelně otírá. Podobné situace mohou být v jiných nemocnicích, proto pravidelné monitorování kontaminace CL jednoznačně doporučujeme,“ řekla dr. Doležalová. Mezi další rizikové předměty, kterými by se mohla při nesprávně nastaveném systému práce rozšiřovat kontaminace CL po pracovišti, patří telefony, tužky nebo třeba razítka.

Odborníci zatím umějí detekovat stopovou přítomnost u více jak poloviny používaných CL. „Nejčastější cesta kontaminace zdravotnického personálu je přes kůži a sliznice. Prevence aplikujícího personálu je bohužel nedostatečná. Tam, kde se CL připravují, je zákonem daná dokonalá ochrana personálu. Ale tam, kde se chemoterapie aplikuje, jsou předepsány jen rukavice. To je zoufale málo,“ řekla Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová z Onkologické sekce České asociace sester.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…