Přeskočit na obsah

Nemocniční holding Královéhradeckého kraje získal pětileté dohody

Pro nemocnice to znamená větší jistotu. „Jde o stabilizaci krajského zdravotnictví v delším horizontu. VZP je totiž z pohledu úhrad zdravotní péče náš nejvýznamnější partner,“ vysvětlil Ing. Miroslav Procházka Ph. D., ředitel Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a bývalý předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s.

Na konci loňského roku končily stávající smlouvy s VZP většině nemocnic v Česku. Zdaleka ne všem se ale podařilo vyjednat nové pětileté dohody. Ostatním, se kterými se nedohodla na podobě standardní pětileté smlouvy na příští období, měla největší zdravotní pojišťovna prodlužovat stávající smlouvu o rok.

Pětileté smlouvy se zachováním dosavadního rozsahu péče se například podařilo již dříve dohodnout krajskému holdingu Jihočeské nemocnice, který sdružuje nemocnice v Českých Budějovicích a dalších sedmi jihočeských městech.

Čtěte také

Dohody mezi nemocnicemi královéhradeckého holdingu a VZP byly uzavřeny těsně před koncem loňského roku, holding o tom informoval 7. ledna. Jak uvedla mluvčí holdingu Ing Magdaléna Doležalová, Nemocnice ZHKHK a. s. ošetří v ambulancích svých nemocnic zhruba 637 tisíc pacientů ročně a za rok hospitalizují více než 51 tisíc případů. Pacienti pojištění u VZP z toho tvoří více jak 65 %. Celkový očekávaný výnos za poskytnutou zdravotní péči u VZP v roce 2019 dosahuje téměř 1,9 miliardy Kč. Aktuálně je v nemocnicích ZH KHK a.s. cca 1800 lůžek – 1380 akutních a 420 lůžek následné péče.

Jednání s VZP si pochvaloval Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.  „Jsem velmi rád, že jednání probíhala konstruktivně a dohodnuté závěry jsou pro jednotlivá zdravotnická zařízení a jejich další budoucnost pozitivní. Deklarujeme tím fakt, že i nadále počítáme se stávajícím rozsahem zdravotnických služeb v regionu,“ uvedl Cabicar.

 

Personální změny v Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje a. s.

Královéhradecký krajský nemocniční holding má od ledna nového šéfa. Předsedou představenstva ZH KHK a. s. byl od Nového roku zvolen Ing. Marian Tomášik, MBA, který dosud působil jako místopředseda.

Zároveň se změnila struktura vedení nemocnic a holdingu. V jednotlivých nemocnicích byly zrušeny dozorčí rady i představenstva a posílena role statutárního ředitele a správní rady dané nemocnice. Ředitelé nemocnic se zároveň stali členy představenstva zdravotnického holdingu, které se tak rozrostlo ze tří členů na sedm.

„Máme před sebou hned několik důležitých úkolů. Především musíme zabezpečit zachování dostupnosti zdravotní péče v souladu s požadavky zřizovatele, stabilizovat zdravotnický personál v našich nemocnicích – budeme např. pokračovat v projektech stipendií pro lékaře i nelékaře a v získávání dalších pracovníků i ze zahraničí. Dále chceme zintenzivnit společná jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách péče, zaměřit se na ekonomickou stabilitu nemocnic a jejich plánovaný rozvoj v oblasti nové výstavby, modernizace zařízení, ale i dostatečných investic do rekonstrukcí a obnov budov,“ uvedl Tomášik.

 

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené