Přeskočit na obsah

OZP je nejstabilnější z pojišťoven. Systém jako celek je ale křehký

Hlavním autorem analýzy je Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. „Systém nebyl schopen za dlouhou dobu hospodářského růstu vytvořit adekvátní rezervy a je naprosto nepřipravený v případě, že se ekonomická situace v ČR začne zhoršovat,“ uvedl Křeček.

„Žijeme ve výjimečné době, protože naší ekonomice se mimořádně daří,“ zmínil Křeček setrvalý růst HDP, v roce 2018 o 3,2 procenta. „Zároveň situace na trhu práce napomáhá tomu, aby příjmy systému veřejného zdravotního pojištění rostly,“ dodal. Mzdy letos porostou odhadem o 8,6 procenta. Zvyšovaly se také minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění i odvody za státní pojištěnce. „Alarmující je, že výdaje rostou ještě vyšším tempem než příjmy, a to 7,3 procenta ročně,“ uvedl Křeček. „Takto vysoké tempo růstu výdajů je z dlouhodobého pohledu neudržitelné,“ dodal.

Čtěte také:

Součástí analýzy je žebříček Index zdraví. Ten hodnotí jednotlivé zdravotní pojišťovny z pohledu finančního zdraví a očekávané stability do budoucna. Nejstabilnější je podle Indexu zdraví zdravotních pojišťoven pro rok 2018 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), následovaná Zdravotní pojišťovnou Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

„Beru to jako ocenění naší práce. Jsme ekonomicky mnohem stabilnější než před nějakými pěti lety. Oborová zdravotní pojišťovna velmi doplatila na předchozí změny přerozdělování a zůstatky měla velmi nízké. Podařilo se nám trendy otočit,“ uvedl Radovan Kouřil, ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. Varoval přitom před podléháním tlaku na rozpuštění rezerv zdravotních pojišťoven. OZP v minulosti musela krátit úhrady poskytovatelům péče.

Předávání ocenění Index zdraví zdravotních pojišťoven 2018. Autor analýzy Štěpán Křeček (zcela vlevo), ředitel OZP Radovan Kouřil (třetí zprava), představitelé dalších zdravotních pojišťoven a VŠE. Foto: MT

 

Pořadí pojišťoven v Indexu zdraví je dané tím, jak hospodaří, kolik vydává na preventivní péči a jaký komfort nabízí svým pojištěncům. Jedním z konkrétních kritérií například je, na kolik dní by teoreticky zdravotní pojišťovně vystačila její finanční zásoba. To se pohybuje od devíti dnů u Vojenské zdravotní pojišťovny po 37 dní u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Analýza vychází z plánů na letošní rok.

Spoluautorka analýzy Karina Kubelková zdůraznila, že pro zvýšení udržitelnosti českého zdravotnického systému v delším výhledu bude zapotřebí zlepšit jeho vnitřní efektivitu a zapojit dodatečné zdroje. „Země, které jsou závislé na veřejném financování, jsou víc ohroženy v případě ekonomických otřesů a stárnutí populace,“ řekla Kubelková. Česko má přitom v mezinárodním srovnání velmi nízký podíl soukromých výdajů na zdravotnictví.

 

Křeček: Zdravotní pojištění není připraveno na recesi
„Systém veřejného zdravotního pojištění bude v roce 2018 hospodařit s mírným přebytkem, nicméně jsme modelovali dvě reálné situace. První je, že by se česká ekonomika mohla dostat do mírné recese, která by trvala dva roky. Tak jako v letech 2012 a 2013. Kdyby se tato situace opakovala, ačkoli jsme po dlouhém hospodářském růstu, už na konci roku 2020 by se systém dostal do deficitu, vyčerpal by všechny své finanční rezervy. Kdybychom měli jednoletou, ale hlubší krizi, jako tomu bylo v roce 2009, systém by přišel o všechny své rezervy a dostal by se do deficitu už počátkem roku 2020. Systém nebyl schopen za dlouhou dobu hospodářského růstu vytvořit adekvátní rezervy a je naprosto nepřipravený v případě, že se ekonomická situace v ČR začne zhoršovat.“
Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, hlavní autor Ekonomické analýzy zdravotních pojišťoven v České republice pro rok 2018

 

 

Stanovisko AČMN k analýze VŠE o zdravotních pojišťovnách z 16. 10. 2018
AČMN má zásadní výhrady k závěrům analýzy VŠE ke zdravotnímu pojištění z 16. 10. 2018, jak byly prezentovány v některých médiích. Domníváme se, že jsou zavádějící, vytržené z kontextu a v rozporu s realitou. V systému zdravotního pojištění nebylo nikdy více peněz, než je v současnosti.
Náš systém zdravotního pojištění není budován na principu komerčního pojištění a nehrozí mu krize přímo spojené s vývojem na trhu. Veřejné zdravotní pojištění připomíná daňové systémy, kam každý měsíc pravidelně přitékají všechny odvody a platby za státní pojištěnce, které jsou až poté pojišťovnami směřovány do zdravotnických zařízení. Letošní nadvýběr do 9/2018 činí 21,3 mld. Kč, což je o 10,28 % více než v loňském roce a do konce roku stoupne odhadem na 25 mld. Kč.
V každém systému je dobré mít nějaké rezervy. Pokud je systém destabilizován, pak je rozumné je použít. Ať na stabilizaci sester a lékařů v nemocnicích, na systém jejich vzdělávání, nebo na dlouhodobě podfinancované obory, jako je například následná péče. Už pouhých 3 – 5 mld. Kč z těchto rezerv by dovolilo navýšit našim sestřičkám a lékařům v následné péči platy o 10 %, jak bylo přislíbeno vládou a zlepšit situaci pacientů.
Chápeme, že přebytky ve zdravotním pojištění do dobrého světla staví zdravotní pojišťovny i vládu optickým zlepšením každoročního deficitu veřejných financí. Stejnou optikou je však třeba se dívat na nemocnice, kde stav personálu systémově ohrožuje jejich fungování.
Na nikoli černobílé diskusi o systému veřejného zdravotního pojištění je AČMN připravena se podílet.
Dr. Stanislav Fiala, výkonný ředitel AČMN

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…