Přeskočit na obsah

Rektor Ostravské univerzity odvolá děkana Martínka

 

Akademický senát Ostravské univerzity v pondělí 18. listopadu souhlasil s odvoláním děkana Lékařské fakulty doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. Pro jeho odvolání hlasovala těsná většina 18 senátorů ze 35, šest lidí se hlasování zdrželo.

Jednání akademického senátu trvalo přes tři hodiny. Zástupci fakulty a zástupci univerzity jako takové se neshodnou na tom, jestli je děkan Martínek odpovědný za pochybení při přijímacím řízení, která fakultě vytkl Národní akreditační úřad. Děkan Martínek vzkázal, že s důvody svého odvolání nesouhlasí a zvažuje právní kroky.

Rektor může děkana odvolat jen za splnění určitých podmínek. Jednou z těchto podmínek je, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem školy nebo fakulty. Právě to by teoreticky mohl Martínek u správního soudu zpochybňovat.

Rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc., odvolání děkana podepíše, až bude hotový oficiální zápis z jednání akademického senátu a právníci potvrdí, že vše probíhá procesně správně. „Vzhledem k situaci a předchozím zkušenostem podložím veškeré své další kroky právním rozborem, tak aby situaci na Lékařské fakultě ještě více nekomplikovaly případné spory s odvoláním děkana Martínka,“ řekl Lata. Vzpomněl tak období, kdy měla lékařská fakulta dva děkany kvůli procesní chybě při odvolání někdejšího děkana doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D.

Návrh na odvolání Martínka v září nepodpořil akademický senát Lékařské fakulty. I tak jej může rektor ze své vůle s posvěcením „velkého“ akademického senátu odvolat, stačí, že se akademický senát fakulty k věci vyjádřil.

Kromě akademického senátu fakulty stojí za Martínkem i jeho proděkani. Podle České televize zvažují, že odejdou s děkanem. „Rezignaci samozřejmě zvažují i proděkani lékařské fakulty, a to proto, že malý akademický senát jednoznačně vyslovil důvěru děkanovi a vedení univerzity toto rozhodnutí nerespektuje,“ uvedla pro ČT mluvčí fakulty Hana Hanke.

Na lékařskou fakultu bylo v minulosti přijato 34 studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, protože neuspěli u zkoušek z biologie, fyziky a chemie. Z toho 24 za děkana Martínka. Podle informací Lidových novin mezi těmito případy byla i děkanova vnučka.

Podle děkana ale nebyla za přijetím studentů, kteří nesplnili podmínky, v žádném případě protekce, ale snaha naplnit kapacitu fakulty v situaci, kdy si řada úspěšných uchazečů nakonec vybrala jinou lékařskou fakultu nebo i úplně jiný obor, kam byli také přijati. Fakulta navíc už přijala opatření, aby k dalším pochybením dojít nemohlo, například omezila možnosti děkana samostatně rozhodovat a ustavila odvolací komisi.

Podle Martínka může jeho odvolání ohrozit práce na nové akreditaci, kterou fakulta potřebuje získat příští rok. Rektor Lata naopak situaci vnímá tak, že právě kvůli zvýšení šancí na získání nové akreditace musí Martínka odvolat.

„Odvolání děkana Martínka z funkce považujeme za první krok ke stabilizaci fakulty a obnovení důvěry studentů i veřejnosti k akademické obci. Jeho odvolání je neoddiskutovatelnou podmínkou možnosti vůbec pokračovat v akreditačním řízení pro obor všeobecné lékařství a mít šanci dovést ho – již pod novým vedením fakulty – k úspěšnému konci. Žádost o akreditaci oboru všeobecné lékařství doposud nemohla být odeslána, protože Lékařská fakulta ještě nezískala souhlas regulátora – Ministerstva zdravotnictví ČR. Celý proces má zhruba půlroční zpoždění,“ vysvětluje Lata.

„Bylo prokázáno, že proces přijímacího řízení, respektive odvolacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity probíhal pod vedením docenta Arnošta Martínka nestandardně. Tuto skutečnost shledal Národní akreditační úřad jako závažné pochybení, které vedlo k zahájení řízení o omezení akreditace oboru všeobecné lékařství. Je proto nemyslitelné, aby žádost o novou akreditaci podepsal člověk, který je zodpovědný za probíhající řízení o odebrání akreditace u stejné instituce,“ říká prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Ostravská lékařská fakulta vznikla v roce 2010 transformací ze zdravotnické fakulty. Od té doby měla již čtyři děkany. Martínek stál u jejího zrodu a vedl ji do roku 2012. Do jejího čela se pak vrátil loni. Po odvolání Martínka do zvolení nového děkana povede fakultu osoba pověřená ministerstvem školství.

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…