Přeskočit na obsah

Zákon o elektronizaci předpokládá dobrovolnost

Návrh věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví už ministerstvo zdravotnictví konzultovalo s ministerstvem vnitra jako vládním garantem e‑governmentu a s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Teď chce hledat shodu uvnitř resortu a do konce roku dát věcný záměr ke schválení vládě. V roce 2019 má být zpracován návrh paragrafovaného znění zákona. Předpokládaná účinnost zákona je v optimistickém scénáři v polovině roku 2020.

„Máme prostor všechny sporné věci dlouhé měsíce probírat a ladit ustanovení tak, aby nikoho nepohoršovala,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., který má problematiku na starosti coby správce registrů.

Zákon má vymezit jasná pravidla pro sdílení dat a zavést autoritativní státní certifikaci jednotlivých elektronických služeb a produktů. Pacienti budou udělovat mandát, kdo se na jejich záznamy může dívat. Zákon také popíše, jak se bude identifikovat při vstupu do elektronického zdravotnictví zdravotník a jak pacient. U pacientů se počítá s elektronickými občanskými průkazy s čipem, které jsou již plošně vydávány, nebo s již existujícím portálem Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Zdravotníci se budou identifikovat v Národním registru zdravotnických pracovníků pomocí zvláštní karty nebo hesla.

Čtěte také

„Chceme, aby se sdílela data nejen o lécích, ale také o vyšetřeních a laboratorních testech a jejich výsledcích,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Jedním z hlavních cílů elektronizace je podle něj ulehčit práci zdravotníkům. Nemá je brzdit, ale snížit jejich administrativní zátěž. „Chceme respektovat existující procesy a role ve zdravotnictví, zákon se má naopak adaptovat na to, co už dnes zdravotníci dělají,“ prohlásil Vojtěch.

Veškerá další elektronizace má být podle ministra na principu dobrovolnosti. K pořízení elektronických nástrojů mají poskytovatele motivovat jejich výhody a kvality, elektronizace má být konkurenční výhodou.

Zákon stanoví jasná pravidla pro vytváření a sdílení zdravotnické dokumentace. „Dnes fungují různé služby sdílení, ale pravidla nastavená nejsou,“ uvedl Vojtěch. Nová norma má definovat také datové standardy pro zabezpečenou a autorizovanou komunikaci a výměnu dat.

Obsah elektronické zdravotnické dokumentace, jak ji vedou jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, zákon nijak nově regulovat nebude. Leda pokud bude vznikat široce sdílený emergentní záznam, ten pak bude naopak striktně standardizovaný. Jasná pravidla by také měla být pro obsah sdílených pacientských souhrnů.

Rozhodně se nepočítá s žádným centrálním úložištěm zdravotnické dokumentace. Jak uvedl Dušek, množství centrálně sbíraných dat by mělo být minimální. „Zákon bude definovat pravidla a standardy práce s elektronickou dokumentací. Obsah dokumentace a procesy zůstanou tam, kde jsou nyní v reálném světě. Tedy v rukách pacienta nebo rukách lékaře, který jej ošetřuje. Poskytovatelé mezi sebou dokumentaci sdílejí podle platných pravidel a na tom zákon nechce měnit nic. Co chce zákon postulovat, je, že elektronická dokumentace bude rovnocenná s listinnou,“ prohlásil Dušek.

 Elektronická dokumentace zkrátka bude stejně jako ta papírová u poskytovatele zdravotních služeb. Když ji bude potřebovat někomu poslat, najde pro to v zákoně jasná pravidla, případně k tomu využije nějakou elektronickou službu se státním certifikátem. „Služby elektronického zdravotnictví musí někdo certifikovat, to tu dlouhodobě chybí,“ uvádí Dušek. Certifikační autoritou bude podle návrhu Národní centrum elektronického zdravotnictví. „Stát bude garantovat bezpečnou výměnu zdravotnické dokumentace,“ dodává.

Další vytváření nových nástrojů a elektronických služeb by podle představené vize nemělo být rolí ministerstva zdravotnictví. Nové elektronické služby mohou podle Duška vyvíjet nejen IT firmy, ale třeba i skupiny poskytovatelů zdravotních služeb.

Česká lékařská komora na nedávném sjezdu zdůraznila, že bude podporovat jedině nepovinnou elektronizaci. Dosud se nesmířila ani s povinnými elektronickými recepty, za jejichž bojkot bude od příštího roku lékařům hrozit postih. Sjezd lékařské komory uložil představenstvu prosazovat „smysluplné e‑zdravotnictví, které je jednoduché a přátelské k lékařům i pacientům“. „Lékař i pacient musí mít právo rozhodnout se, jestli bude e‑zdravotnictví používat. Pokud se lékař rozhodne nadále pracovat mimo elektronický systém, nesmí být jakkoli sankcionován,“ usnesli se delegáti ČLK.

 

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené