Přeskočit na obsah

Finanční zdraví nemocnic se zlepšilo

Auditoři společnosti Nexia AP zkoumali v projektu HealthCare Institute účetní závěrky za rok 2017 celkem 86 nemocnic z celkovými tržbami 131 miliard korun. Tou v nejlepší finanční kondici je podle analýzy Nemocnice České Budějovice, akciová společnost Jihočeského kraje, nemocnice s 1500 lůžky a 58 tisíci pacientů za rok a s ročním obratem čtyřimiliardy korun. Získala v hodnocení 87 bodů ze sta.

„Letošní rok dopadl úplně nejlíp co se týče finančního zdraví nemocnic. Bylo obvyklé, že se přes laťku 80 bodů dostaly jedna až dvě nemocnice, letos laťku 80 bodů překonalo celých dvanáct nemocnic,“ uvedl Ing. Jakub Kovář, člen představenstva Nexia AP.

 

Čtěte také

Významným kritériem hodnocení finančního zdraví nemocnice byla výše průměrných platů nebo mezd. Ty v analyzovaných nemocnicích rostly mezi lety 2016 a 2017 o 11 procent. V Nemocnici České Budějovice podle výroční zprávy měli v roce 2017 lékaři bez primářů průměrný plat 76914 korun měsíčně, o osm procent více než v předchozím roce.

10 nejméně zadlužených nemocnic v ČR
Vojenská nemocnice Olomouc
FN v Motole
Nemocnice Vyškov
Masarykův onkologický ústav
FN Ostrava
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
FN Hradec Králové
FN Plzeň
Úrazová nemocnice v Brně
Institut klinické a experimentální medicíny
Zdroj: Nexia AP, HealthCare Institute

 

Sami autoři uznávají, že kritérium průměrných platů znevýhodňuje ty nemocnice, které si úklid, vaření a další služby zajišťují vlastním personálem před těmi, kteří si je zajišťují externě. „V současné době to nejsme schopni odfiltrovat,“ přiznal Kovář.

Kromě toho hrálo v bodování roli to, jak je nemocnice zadlužená, jestli má dost prostředků na úhradu svých závazků, jestli hradí závazky v přiměřeném čase, a jestli investuje do svého majetku. Nemocnice České Budějovice loni investovala 354 miliony korun, z toho přes 68 milionů z dotací a darů. K 31. prosinci 2017 neměla tato nemocnice žádné závazky po lhůtě splatnosti. Kraj dal loni budějovické nemocnici dotaci „na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění“, takzvanou vyrovnávací platbu za pohotovost, 13,65 milionu korun, dalších deset milionů na příplatky pro nelékařské pracovníky ve směnném provozu, a návratnou finanční pomoc na investice spolufinancované Integrovaného regionálního operačního programu.

TOP 10 nemocnic z hlediska finančního zdraví
Nemocnice České Budějovice
ON Mladá Boleslav – nemocnice Stč. kraje
Centrum léčby pohybového aparátu
FN Hradec Králové
Masarykův onkologický ústav
FN Plzeň
Institut klinické a experimentální medicíny
Nemocnice Český Krumlov
Ústav pro péči o matku a dítě
FN Ostrava
Zdroj: Nexia AP, HealthCare Institute

Masarykův onkologický ústav, který loni sklidil ve stejném hodnocení první příčku, se ocitá na pátém místě. Jeho finanční kondice se nezhoršila, ale jiní tu svou významně zlepšili. Mimo jiné Centrum léčby pohybového aparátu ze skupiny Vamed Mediterra, které loni skončilo na 21. místě žebříčku, a letos třetí. V roce 2017 toto zařízení se 34 lůžky a ročním obratem 80 milionů korun investovalo celkem 2,5 milionu korun do rekonstrukce a do výměny vzduchotechniky.

I tak analytici našli podle veřejných účetních závěrek čtyři nemocnice, které mají významný problém se zadlužením. Jaké to jsou, to neprozradili. Má jít o dvě městské obchodní společnosti a dvě krajské akciové společnosti.

Zlepšení finančních ukazatelů nemocnic hlásí za rok 2017 i Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale bez uvedení konkrétních nemocnic.

 

Ekonomika nemocnic v roce 2017 
* Celkové náklady … 160,2 mld. Kč (meziročně + 9 %)
* Celkové výnosy … 160,5 mld. Kč (meziročně + 9,2 %)
* Celkový hospodářský výsledek … +327 mil. Kč.
* Ztrátou ukončilo hospodaření 26 % subjektů
Zdroj: ÚZIS

Největší nákladovou položku nemocnic představují osobní náklady, které se meziročně zvýšily o 9 procent, konstatuje ÚZIS. V roce 2017 představovaly osobní náklady přes 48 procent celkových nákladů nemocnic. Celkově nemocnice vykázaly ke konci roku 2017 kladný výsledek hospodaření ve výši 327 milionů korun. Ztrátou ukončilo hospodaření 26 procent z nich. Devět nemocnic dokonce ukončilo loňský rok ztrátou hlubší než 25 milionů korun. Z hlediska hospodářského výsledku se proti roku 2016 vylepšila celková situace nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví i těch řízených kraji, ale zhoršil se celkový hospodářský výsledek nemocnic zřizovaných městy.

Všechny nemocnice dohromady loni k 31. prosinci měly závazky starší 60 dnů ve výši 5,3 miliardy korun, z toho nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví ve výši čtyř miliard korun. Závazky starší 60 dnů tíží nejvíce nemocnice v Jihomoravském kraji a v Praze.

 

Žebříček pojišťoven ovládly VZP a ZP Škoda
Zdravotní pojišťovnou roku je Všeobecná zdravotní pojišťovna, ředitelé nemocnic i ambulantní lékaři hlasovali pro Zdravotní pojišťovnu Škoda. Takové jsou výsledky letošního žebříčku, který sestavuje HealthCare Institute. ZP Škoda zároveň obsadila druhé místo celkového žebříčku, třetí získala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Kromě hodnocení ředitelů nemocnic a lékařů mělo na pořadí vliv i hodnocení toho, jak je pojišťovna přátelská k pojištěncům. To mělo v hodnocení nejvyšší váhu (60 procent).
V nejlepší finanční kondici je podle projektu Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a nejlepší preventivní programy pro děti a dorost má ZP Škoda.

 

Dále čtěte

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…