Přeskočit na obsah

Nejlepší nemocnicí byla vyhlášena Vojenská nemocnice Olomouc

V průzkumech spokojenosti a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců v rámci projektu Nejlepší nemocnice 2018 vyšla nejlépe Vojenská nemocnice Olomouc. Druhé místo získala Karvinská hornická nemocnice a.s. a třetí místo Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Společnost HeathCare Institute v rámci projektu sebrala názory 60644 hospitalizovaných pacientů, 41860 ambulantních pacientů, 6235 zaměstnanců a přizvala odborníky.

V průzkumu mezi hospitalizovanými pacienty projevilo maximální důvěru v nemocnici 69 procent dotázaných, což je meziročně setrvalý stav. Největší podíl hospitalizovaných pacientů, kteří odpověděli, že jim byl srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby, mají v Nemocnici Hranice. Nejvíc těch, kteří byli srozumitelně informováni o rizicích zákroku, zase v Domažlické nemocnici. Nejvíce pacientů, kteří mají pocit, že se po přijetí do nemocnice zlepšil nebo stabilizoval jejich zdravotní stav, bylo v Karvinské hornické nemocnici.

 

Vítězové projektu Nemocnice ČR
1. Vojenská nemocnice Olomouc
2. Karvinská hornická nemocnice a. s.
3. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
4. místo: Nemocnice Strakonice, a.s.
5. místo: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Zdroj: HealthCare Institute

 

V průzkumu mezi ambulantními pacienty byl patrný pokles spokojenosti s celkovou úrovní ošetření. V roce 2018 bylo velmi spokojeno 83,8 % ambulantních pacientů, tedy o 4,4 procentní body méně než v roce 2017. Méně ambulantních pacientů bylo maximálně spokojeno s přístupem lékařů (83,2 % pacientů proti 84,5 % v roce 2017) i s přístupem zdravotních sester (88,2 % oproti 89,7 % v roce 2017). Nejvíc pacientů spokojených s přístupem lékařů a sester v ambulancích bylo v Klatovské, Domažlické a Rokycanské nemocnici.

Součástí hodnocení nemocnic v projektu Nejlepší nemocnice je kromě pohledu pacientů i průzkum mezi jejich zaměstnanci. Ten ukázal, že největším strašákem zaměstnanců z pohledu jejich bezpečnosti je syndrom vyhoření. Na dalších místech pak zaměstnanci jmenovali rizika agresivity pacientů a jejich příbuzných, profesionální nákazy a poranění ostrými předměty. Když mají zaměstnanci navrhnout, jak zvýšit bezpečnost sebe a svých kolegů na oddělení, zmiňují hlavně zabezpečení dostatečného počtu pracovníků (24,1 %) a prevenci syndromu vyhoření (21,2 %).

Proti minulému roku klesla spokojenost zaměstnanců s úrovní vybavení jejich pracoviště. Na jedničku jej hodnotilo 25,9 procent dotázaných, tedy o 4,3 procentního bodu méně než v roce 2017.

Čtěte také

Naopak mírné zlepšení vyšlo v průzkumu v otázce přesčasů. Tlak na zaměstnance na práci přesčas se mírně snížil. Často je nuceno pracovat přesčas 16,2 % zaměstnanců (o 1,5 procentního bodu méně než loni) a občas je nuceno pracovat přesčas 27,9 % zaměstnanců (o 0,9 procentního bodu méně než loni).

Nejspokojenější zaměstnance má přitom podle průzkumu VITA, s.r.o., Městská nemocnice Duchcov v Ústeckém kraji. Za ní se umístil Ústav hematologie a krevní trasfuze a Nemocnice Strakonice. Z fakultních nemocnic byla hodnocena jen FN Hradec Králové.

Součástí projektu jsou i dílčí ocenění pro nemocnice, kde se personál usmívá a pro nemocnice, které mohou být vzorem v on-line komunikaci s veřejností. Titul Nemocnice pro život za nejlepší odpovědi na otázku „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“ získaly letos Karvinská hornická nemocnice a za fakultní nemocnice FN Hradec Králové. Nejlepší webové stránky má podle hodnocení Nemocnice Český Těšín a Fakultní nemocnice Brno.

Projekt hodnotil i finanční zdraví nemocnic. Z pohledu finanční kondice se nejlépe umístila Nemocnice České Budějovice. O tomto žebříčku brzy přineseme podrobnější informace stejně jako o hodnocení zdravotních pojišťoven.

Podrobné žebříčky najdete na stránkách HealthCare Institute.

 

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…