Přeskočit na obsah

Prof. Václav Špičák devadesátiletý

Když v roce 1953 jako jeden z prvních absolventů Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze promoval, asi ještě netušil, že alergologie se mu stane celoživotním údělem, láskou i koníčkem. Pod vlivem svého velkého učitele prof. MUDr. J. Švejcara během své dlouholeté lékařské praxe na I. dětské klinice v Praze se vypracoval nejen ve všestranně vzdělaného a klinicky uvažujícího pediatra, ale současně i v odborníka, zaměřeného na alergologii a klinickou imunologii.

V r. 1968 již jako jeden z našich předních odborníků úspěšně obhájil docentskou habilitační práci na téma „Průduškové astma v raném dětském věku“. Tehdy také vytvořil na tehdejší Švejcarově klinice u nás první dětské alergologické oddělení. Pro svůj odmítavý postoj k sovětské okupaci v r. 1968 však v období normalizace musel kliniku opustit, měl zákaz kontaktu s mediky a nesměl publikovat. K pedagogické činnosti se mohl vrátit až v r. 1979 jako učitel IPVZ. Protože ale stále toužil po kontaktu s pacienty a návrat na dětské kliniky do Motola nebyl možný, přijal v roce 1981 nabídku k vedení dětského oddělení ve FN Bulovka v Praze. Zde pracoval do roku 1996 jako primář a potom ještě několik let na ambulanci. Svoji aktivní medicínskou činnost zakončil teprve v loňském roce jako zaměstnanec Immunoflow, s. r. o. v Praze Letňanech.

V r. 1994 byl V. Špičák na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jmenován profesorem dětského lékařství. Bylo tak dodatečně oceněno jeho celoživotní vědecko-výzkumné i pedagogické úsilí. Profesor Špičák je autorem mnoha publikací doma i v zahraničí. Byl neúnavným organizátorem a předsedajícím stovek odborných sympozií, pracovních konferencí, edukačních a postgraduálních kurzů a kongresů.

Několik volebních období pracoval prof. Špičák ve funkci vědeckého sekretáře a do roku 2001 jako předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), nyní je jejím čestným předsedou. V roce 1996 stál u zrodu České iniciativy pro astma (ČIPA) a mnoho let byl jejím ředitelem, založil Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem a byl jeho prvním předsedou. Byl sekretářem a členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedou oborové komise pro alergologii a klinickou imunologii České lékařské komory. Do roku 2016 celkem 45 let organizoval a lékařsky zajišťoval letní dětský ozdravný tábor pro alergiky a astmatiky, poslední roky na Šumavě. V roce 2005 byl oceněn Cenou J. E. Purkyně, v r. 2008 cenou V. Zavázala a v roce 2009 titulem „Rytíř lékařského stavu“, uděleným předsednictvem České lékařské komory. V roce 2017 byl za zásluhy o zlepšení diagnostiky astmatu, léčby, prevence a kontroly u nás i v mezinárodním kontextu jmenován výkonným výborem ředitelů Globální iniciativy pro astma (GINA) jejím ambasadorem. Je již 21. rokem šéfredaktorem časopisu pro laiky „Alergie, astma, bronchitida“ a do konce roku 2018 byl po dobu 20 let šéfredaktorem časopisu Alergie, určeného pro kontinuální vzdělávání v alergologie a klinické imunologii.

Profesor Špičák i ve svém vysokém věku se stále zajímá o dění v našem oboru, medicíně i ve společnosti. Je naším vzorem, učitelem a následování hodným příkladem, zdrojem nových poznatků a životního moudra.

Ad multos annos!

 

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Doporučené

Nejen ukolébavky

7. 12. 2021

Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.…

Krátce

7. 12. 2021

Co je nového u nealkoholické steatohepatitidy? Vzhledem k rostoucímu významu nealkoholického ztukovatění jater (NAFLD) a jeho zánětlivých projevů …

Dum spiro, spero…

7. 12. 2021

Jeden kongres, jedno sympozium, ale hned dvě témata – jednak CHOPN, jednak deprese. To, co je spojuje, jsou třeba smutná čísla ze statistik. Podle…