Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 30. říjen 2020 | Svátek má Tadeáš

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

14.02.2017 | 08:54, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: MT
VZP oznámila, že zdvojnásobila síť mobilních hospiců, v nichž uhradí péči svým klientům. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče už počítá s tím, že budou zvýšeny úhrady. MUDr. Petr Bouzek ale ve svém zamyšlení varuje před předimenzováním domácí hospicové péče. více
11.02.2017 | 21:41, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
O preventivním screeningu psychopatů uvažuje MUDr. Petr Bouzek. Zakázal by jim povolání, kde by mohli více ohrozit ostatní, jako například práce v učitelství, zdravotnictví, sociálních službách apod. Prosaditelnost takového záměru u současných politiků je však podle něj prakticky nulová. více
10.02.2017 | 08:49, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
"Je neskutečně přezíravé od naší společnosti, že s pacienty, kteří se už nikdy nevyléčí a do konce svého života už budou plně odkázáni na pomoc druhých, vůbec nepočítáme. Z LDNky či nemocnice musí být jednou propuštěni, doma být nemohou a domovy seniorů nejsou pro ně vhodné," píše MUDr. Petr Bouzek. více
07.02.2017 | 08:13, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
"Revolta, která vede k vlastnímu sebezničení je poměrně závažná věc a pokud se k tomu někdo odhodlá, pak k tomu musí mít opravdu závažný důvod. I tak velká věc však nemusí přinést žádný výsledek, jak dokazuje upálení Jana Palacha," píše úvodem MUDr. Petr Bouzek. více
03.02.2017 | 08:59, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
MUDr. Petr Bouzek se zabývá výrokem sestry v tzv. nymburské kauze, že je běžné, když jsou pacienti z nemocnice propouštěni v horším zdravotním stavu, než v jakém byli přijati. Potvrzuje podle zkušeností ze své praxe, že se tomu děje ve více nemocnicích. A připomíná, že v domovech seniorů a v LDN leží stejně nemocní, avšak s různě dostupnou lékařskou péčí... více
02.02.2017 | 09:02, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
"Dodnes nevíme, jak život vznikl a jaký je jeho smysl. Je to dar, který nám byl předán předcházejícími generacemi živých tvorů a měli bychom s k němu chovat jako ke vzácnému servisu z křehkého křišťálového skla," píše MUDr. Petr Bouzek. více
31.01.2017 | 11:26, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
Přednášky ze soudního lékařství patřily za studií na lékařské fakultě k nejoblíbenějším u MUDr. Petra Bouzka. Nikdy však nesouhlasil s tím, aby praktický lékař v rámci ohledání nalezeného mrtvého měl zjišťovat, zda nedošlo k násilnému činu a zda se nemá provést soudní pitva. "To je práce specialisty, koronera," tvrdí autor. více
16.01.2017 | 08:39, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
Na případ praktického lékaře Vladimíra Líčeníka a lékárníka Luďka Konvičky obžalovaných z rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty upozorňuje MUDr. Petr Bouzek. Pozastavuje se přitom mj. i nad ztrátou zdravotní dokumentace, kterou policie zabavila. více
12.01.2017 | 08:12, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
MUDr. Petr Bouzek se zájmem sledoval případ lékaře Normana Handla, který neposkytnul pomoc své matce, protože ji odmítala. Sám se totiž často v péči o gerontologické pacienty v podobných situacích ocitá. Právní systém ČR s jeho rozporuplnými výsledky na různých stupních jej zneklidňuje. více
10.01.2017 | 08:24, Rubrika: MUDr. Petr Bouzek, Zdroj: www.tribune.cz
MUDr. Petr Bouzek se zamýšlí nad vypsaným výběrovým řízením na pozici ředitele VoZP. Jaký má být vlastně člověk, jenž bude řídit organizaci, jež je smluvním partnerem mnoha praktických lékařů i ambulantních specialistů? Mnohé požadavky jsou pro autora záhadou. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky