Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Hippokrates myslí i na prevenci gynekologických malignit

foto: prof. MUDr. David Cibula, CSc., zdroj: linkos.cz

Hippokrates myslí i na prevenci gynekologických malignit

Medical Tribune 09/2019
06.05.2019 12:49
Zdroj: MT
Autor: lon
Začátkem dubna již potřetí proběhlo v kapli Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN setkání pořádané Nadačním fondem Hippokrates.

Tak jako u jiných nadací je i jeho cílem získat prostředky a smysluplně je investovat, v tomto případě ve prospěch žen s gynekologickými nádory – a také pro podporu prevence těchto malignit. Vedle nadačního fondu se nově rozvíjí také pacientská organizace VERONICA, která pomáhá rodinám s hereditární zátěží spojenou s pozitivitou genů BRCA a sdružuje pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory.Setkání zahájil ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., a podle všeho to pro něj nebyla jen jedna z nudných povinností. „Vím, že onkogynekologický tým pod vedení prof. Cibuly zde dělá excelentní práci na světové úrovni, a to zcela objektivně podle všech měřitelných parametrů. Je to jedna z vlajkových lodí naší nemocnice. Je za tím strašně práce a ohromné odhodlání. To, že tito lidé dokáží investovat svůj čas, vůli a energii ještě směrem k nadačnímu fondu a podpoře pacientské organizace, je obdivuhodné,“ řekl prof. Feltl.Podpora vzdělání, zlepšení prostředí, osvěta a prevence

Poté předseda správní rady fondu prof. MUDr. David Cibula, CSc., shrnul, co se díky takto získaným prostředkům podařilo. Fond původně vznikl, aby podpořil onkogynekologické centrum kliniky. „Ročně přijímáme do péče 450 nových pacientek s onkologickým onemocněním, ošetřujeme další tisíce žen s prekancerózou, naše ambulance navštěvují ženy, které již onkologickou léčbu skončily. Díky pomoci fondu jsme mohli náš stacionář vybavit novými polohovacími lůžky, což určitě zlepší komfort našich pacientek.“ Dalším zaměřením fondu je podpora vzdělávání, s tím souvisí druhý významný projekt – rozšíření a dovybavení ultrazvukových vyšetřoven. „Podle statistik ESGO patříme mezi tři onkogynekologická centra, o která je v Evropě největší zájem, za posledních pět let bylo v našem centru dvě stě stážistů z celého světa. Znamená to samozřejmě práci navíc, ale obohacuje to i nás. Hlavním důvodem, proč je o nás v zahraničí takový zájem, je kvalita a rozsah chirurgické léčby a sonografické pracoviště pod vedení doc. Fischerové. To je skutečně výjimečné. Onkologická pánevní diagnostika prostřednictvím ultrazvuku je u nás nejlepší na světě. Může to znít nabubřele, ale právě proto tolik lékařů stojí o to se zde učit.“ Nově propojené vyšetřovny tak umožní současný výcvik dvou mladších lékařů či stážistů, kteří samostatně vyšetřují pacientku pod vedením zkušeného expertního sonografisty.

Část prostředků šla na vzdělávání sester. „Potřebujeme sestry vzdělanější, než je běžný standard, samostatně se věnují například problematice bolesti, výživě nebo stomiím.“ Fond také podporuje zapojení centra do klinických studií. „Snažíme se o co nejširší portfolio klinických studií, loni jsme zařadili 70 pacientek. Nemocné tak v mnoha případech měly přístup k léčbě, která bude běžně hrazena za mnoho let. Opět je to velká práce navíc, ale má smysl, už jen proto, že přístup k inovativní léčbě je v České republice přece jen limitovaný.“

Finanční pomoc fondu umožňuje i zdánlivě drobné počiny, které ale ve svém souhrnu mají pro nemocné velký význam. „Pokračujeme například v tradici letních neformálních setkání lékařů, sester a pacientek. Je to mimořádná příležitost pro všechny probrat věci, které v ordinaci probrat nelze. Vydali jsme také pro pacientky průvodce po všech pracovištích našeho centra, kde se dozvědí, že máme ambulanci pro léčbu bolesti, že tu pracuje psycholog nebo že jim může pomoci nutricionista. Všechno je to personifikované s tvářemi a kontakty, aby nemocné věděly, na koho se konktrétně mohou obrátit.“

Nadace už ale překročila rozměr pomoci jednomu centru. „Ve spolupráce s ESGO jsme vytvořili ucelený soubor brožur pro nemocné, protože víme, že nikdy nejsme schopni osobně předat všechny potřebné informace. Zatím vyšlé materiály se zabývají genetickým testováním, výživou, paliativní péčí a vhodnými sportovními aktivitami a používají se napříč republikou. Dalším rozměrem, do kterého jsme vstoupili a z kterého jsme měli velký respekt, je osvěta pro širokou veřejnost. Připravili jsme kampaň zaměřenou na prevenci cervikálního karcinomu, se kterou nám výrazně pomohla společnost SOTIO. Příští rok bychom ve spolupráci s tímto partnerem chtěli pokračovat podobnou kampaní zaměřenou na ovariální karcinom,“ nastínil prof. Cibula.


Dále čtěte:


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky