Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 05. červen 2020 | Svátek má Dobroslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Výzva pro centra léčby roztroušené sklerózy

Foto: Shutterstock

Výzva pro centra léčby roztroušené sklerózy

16.05.2019 15:38
Zdroj: MT
Autor: Marta Šimůnková
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 26. dubna 2019 Výzvu k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče (CVSP) pro roztroušenou sklerózu (RS) a neuromyelitis optica (NMO).

Žádost je nutné podat do 30 dnů od zveřejnění Výzvy. U současných RS center není přesně definováno, jaká kritéria musejí splňovat. Tímto krokem se z nich stane už dvacátá síť CVSP (seznam všech CVSP na stránkách www.mzcr.cz). Výzvu lze nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci odborník/centra vysoce specializované péče.

V současnosti je poskytována zdravotní péče pacientům s roztroušenou sklerózou v 15 centrech, která mají příležitost zapojit se do oficiální sítě CVSP. Podle slov profesorky Evy Kubala Havrdové se zlepší podmínky pro práci odborníků, z čehož budou mít prospěch především pacienti.

První centra vznikla v roce 1996 s příchodem prvních účinných biologických přípravků pro léčbu RS a v roce 1998 byl jejich statut legalizován vyhláškou ve Věstníku MZ. Tato vyhláška však neobsahovala žádná definovaná kritéria a nároky pro činnost center. Počet pacientů léčených biologickou léčbu čítal koncem roku 1996 celkem 46 nemocných, v roce 2019 již jde o více než 10 000 pacientů na biologické terapii, přičemž se centra adekvátně nárůstu léčených nemocných nezvětšovala. To vedlo k dlouhým čekacím dobám, což odporuje českým i mezinárodním doporučením, která praví, že léčba musí být zahájena do čtyř týdnů od stanovení diagnózy.

Jaký je rozdíl oproti stávajícím centrům?

Hlavní změnou je komplexnost poskytovaných služeb: CVSP pro RS a NMO musejí poskytovat diagnostickou, diferenciálně diagnostickou i terapeutickou péči, a to ve spolupráci s odborníky jiných specializací (oční, radiologie, biochemie, imunologie apod.). Centrum musí mít k dispozici odborníky pro péči o pacienty s RS: neurology specializované v RS, specializované sestry, fyzioterapeuty, psychology a musí poskytovat kontakt na psychoterapeuty, sociální pracovníky, pacientské organizace.

„Nyní je vyžadováno personální a prostorové zabezpečení pro práci. Centra pracovala bez jakékoli podpory, ve stavu přetížení, při nedostatku času a prostoru, bez dostatku personálu, ve stresu, že se nepodaří pro pacienta zajistit správnou léčbu a že nebude dost času a prostoru pro farmakovigilanci. Nebyl dostatek času na edukaci pacientů a na odpovědi na otázky pacientů,“ uvedla profesorka Kubala Havrdová.

Ministerstvo zdravotnictví dává Výzvou najevo, že rozpoznává nutnost komplexnosti diagnostického procesu, potřebu léčby farmakologické i nefarmakologické a zároveň náročnost této péče. Nároky na zajištění bezpečnosti léčby stoupají a budou stále složitější s přibývajícím množstvím léků s různými bezpečnostními profily. Podmínky k životu center jsou cestou k lepší péči o pacienty.

Dále čtěte:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky