Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Roztrúsená skleróza: materstvo, pôrod, dojčenie

Foto: shuttesrtock.com

Roztrúsená skleróza: materstvo, pôrod, dojčenie

17.02.2021 15:17
Zdroj: MT
Autor: miš
Veľmi skúsená špecialistka MUDr. Olga Zapletalová (FN Ostrava) sa venovala ve svojej prezentácii 7. ročníka Školy SM problematike gravidity u žien s SM.

Je známe, že SM sa vyskytuje trikrát častejšie u žien ako u mužov, a tento pomer sa stále zvyšuje. Najčastejší nástup ochorenia spadá práve do obdobia, kedy ženy plánujú tehotenstvo.

SM je autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku prítomnosti mnohých premenných faktorov od genetickej dispozície, cez environmentálne a behaviorálne vplyvy, nedostatok vitamínu D, fajčenie, až po možný vplyv určitých infekcií (EVB).

V patogenéze SM sa uplatňujú aj hormonálne vplyvy, zmena životných priorít (materstvo vs. kariéra), posun materstva do vyššieho veku. Ochorenie potom môže byť dôsledkom dysbalancie medzi imunitným, endokrinným a nervovým systémom.

„Túžba po dieťati sprevádza samozrejme aj choré ženy s roztrúsenou sklerózou,“ vyhlásila doktorka Zapletalová. Charakter ochorenia však núti pacientky s SM plánovať graviditu z hľadiska aktivity ochorenia (dosiahnutie stabilizácie SM) aj typu liečby, pretože niektoré lieky sú prekoncepčne a v priebehu gravidity a dojčenia kontraindikované.

Roztrúsená skleróza nemá vplyv na fertilitu, ani na vývoj a zdravotný stav dieťaťa. Incidencia porúch plodnosti u žien s SM sa nelíši od incidencie u non-SM populácie. V liečbe prípadnej neplodnosti je však lepšie využiť antagonistov gonadotropin-releasing hormónu (anti-GnRH).

Pri plánovaní tehotenstva môžu pacientky s SM využívať celé portfólio dostupných hormonálnych aj nehormonálnych antikoncepčných prostriedkov. Aj napriek tomu je až 50 % gravidít u žien s SM neplánovaných. „Je dôležité, ako bude prebiehať roztrúsená skleróza v priebehu tehotenstva, ale súčasne nesmieme podceniť vývoj plodu,“ upozornila doktorka Zapletalová.

Hormonálne a imunitné regulácie spolu úzko súvisia, koncentrácie hormónov ovplyvňujú imunitné deje. To znamená, že tehotenstvo je imunitný fenomén, pri ktorom dochádza k humorálnym a imunitným zmenám, pričom ešte komunikuje imunitný systém plodu s imunitným systémom dieťaťa. Tieto zmeny sú však pre matku priaznivé a gravidita je spravidla obdobím klinickej stability SM, pretože imunoregulačné a homeostatické mechanizmy tlmia imunitný zápal a pozitívny trend sa s dĺžkou gravidity prehlbuje. Plod je spočiatku pre materský organizmus „cudzí“ z imunologického pohľadu, preto musí dôjsť k postupnej, ale hlbokej transformácii materského imunitného systému, k vývoju imunologickej tolerancie voči plodu, aby mohol pokračovať jeho intrauterinný vývoj (feto-maternálna tolerancia). Dochádza k významnej zmene imunitnej reaktivity od Th1 lymfocytov k Th2, pričom aktivita Treg lymfocytov ovplyvňuje imunitný zápal (prejavuje sa aj v remisii SM), aj k špecifickej imunotolerancii.

Gravidita je najsilnejší modulátor aktivity SM: počet relapsov je redukovaný až o 80 %, a to najmä v 2. a 3. trimestri. Estriol a progesterón inhibujú aktivitu NO-syntázy, čo znižuje produkciu prozápalových cytokínov. V popôrodnom období preberá modulačnú úlohu vysoká koncentrácia prolaktínu (podporená dojčením); výhradné dojčenie po dobu 2–4 mesiacov je bezpečné aj pre priebeh SM. Prolaktín má dvojakú (a protichodnú) úlohu, spočívajúcu v neuroprotekcii a aj v stimulácii určitých prozápalových imunitných dejov.

Vedenie pôrodu je plne v kompetencii pôrodníka. SM nie je indikáciou na cisársky rez. Prirodzený vaginálny pôrod má výhodu v imunitnej stimulácii novorodenca, pretože pri prechode pôrodnými cestami získava od matky správne mikrobiálne osídlenie kože aj tráviaceho traktu (mikrobiotu). Pôrod je vnímaný imunológmi ako fyziologický zápalový proces. V 3. trimestri dochádza k postupnému oslabovaniu imunotolerancie, a nastupujú prozápalové mechanizmy (bunky aj cytokíny). Do plodových obalov a placenty vstupujú ďalšie imunokompetentné bunky (Th1 a Th 17 lymfocyty).

Pre dieťa je veľmi významné dojčenie aj z imunologického hľadiska. Treba zohľadniť benefity dieťaťa aj matky. Podľa štúdií je dojčenie prínosom (do 4–6 mesiacov) aj pre väčšinu matiek s SM. Nad 6 mesiacov nevidí už v dojčení benefit ani imunológ.

Na záver doktorka Zapletalová zdôraznila, že v súčasnosti môže byť pacientka s SM matkou a v priebehu gravidity sa môžu aplikovať niektoré imunomodulačné lieky po zvážení prospechu/rizika pre matku aj dieťa. Roztrúsená skleróza sama o sebe neovplyvňuje priebeh ani výsledok gravidity.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky