Přeskočit na obsah

Infekčné ochorenia pacientov liečených DMT – diagnostika, prevencia, terapia

obr_3
Foto: iStock

Primárka MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., (Klinika infekčných chorôb, Fakultná nemocnica Bulovka) vo svojej podrobnej a rozsiahlej prednáške vysvetlila, že u imunokompromitovaných jedincov môžu infekčné ochorenia prebiehať inak ako u zdravej populácie. „Chorobám je lepšie predchádzať, ako ich liečiť. Nie vždy to ide a nie vždy sa to podarí,“ povedala na úvod primárka Roháčová.

V čase sa mení nielen samotné spektrum infekcií, ale predovšetkým chovanie etiologických agens v reakcii na vonkajšie vplyvy – antibiotiká (rezistencia), antivirotiká (HIV, covid), očkovanie (replacement), imunomodulátory (biologická liečba – monoklonálne protilátky a pod.).

U pacientov liečených disease modyfying therapy (DMT – liečba ovplyvňujúca priebeh ochorenia) je potrebné brať do úvahy predovšetkým:

  • vírusy – HIV, CMV, EBV, VHB, VHC, JCV, herpetické vírusy, morbilli, rubeola, covid-19, chrípka,
  • baktérie – pneumokoky, meningokoky, listérie, legionely, mykobaktérie TBC, ehrlichie,
  • parazity – Toxoplasma gondii, Babesia microti, Cryptosporidium, Microsporidium,
  • mykózy – Aspergillus, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformans, Candida.

Za riziká sa považujú primoinfekcia, reaktivácia (TBC, VHB, VZV…) a zhoršenie chronického ochorenia (VHB, VHC, HIV). Pred zavedením DMT je nutné poznať stav infekcií: VHB, VHC, HIV, CMV, Quantiferon testu, VZV, sérológie osýpok (morbilli), rubeoly. Naopak výtery VHA, VHE, EBV, HSV, toxoplazmózy nemajú klinickú relevantnosť.

Preventívne je vhodné pred zahájením DMT ovplyvniť: očkovaním – invazívne meningokokové ochorenia (IMO), invazívne pneumokokové ochorenia (IPO), VZV, covid-19 – a liečebne – VHC, VHB, TBC, HIV.

Indikácia k úhrade očkovania proti IMO, IPO, Hib, chrípke u imunokompromitovaných osôb má oporu v zákone (novela zákona 48/1997 Sb. k 1. 1. 2018). Navyše existuje niekoľko českých a medzinárodných odporúčaných postupov, v ktorých sú zakotvené princípy prevencie infekcií u pacientov liečených DMT.

Ďalej primárka Roháčová rozobrala najčastejšie infekcie, ktoré ohrozujú populáciu imunosuprimovaných pacientov. Venovala sa aj prevencii infekcií.

Sdílejte článek

Doporučené