Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Trajektória dlhodobej adherencie k liečbe u pacientov so SM, ktorí zahájili liečbu perorálnymi DMT

Foto: shutterstock.com

Trajektória dlhodobej adherencie k liečbe u pacientov so SM, ktorí zahájili liečbu perorálnymi DMT

06.04.2021 13:17
Zdroj: MT
Autor: miš
Tím amerických a nemeckých autorov uverejnil na ACTRIMS 2021 poster o tom, či existuje predikcia dlhodobej adherencie k perorálnym DMT užívaným raz alebo dvakrát denne. Boli použité údaje od zdravotných poisťovní. Vyhodnocované boli vydané recepty na odporúčanú liečbu. K výsledkom autori dospeli pomocou modelácie skupinovej trajektórie (group-based trajectory modeling, GBTM).

Do hodnotenia boli zaradení pacienti, ktorí aspoň raz požiadali o výdaj lieku pre SM a absolvovali viac ako tri kontroly/hospitalizáciu z dôvodu SM za 12 mesiacov medzi 1. januárom 2014 a 31. júlom 2018, starší ako 18 rokov, netehotné.

Pre identifikáciu prediktorov príslušnosti k určitej skupine adherencie bola použitá multivariačná logistická regresia.

Kritériá pre vstup do sledovania splnilo celkovo 3 683 pacientov priemerného veku 48,8 roka; žien bolo 74,8 %. GBTM odhalila tri odlišné skupiny adherencie: „okamžite neadherentní“ (priemerný podiel počtu dní s liečbou (PCD) < 0,3 do 3. mesiaca; 18,7 %), „postupne neadherentní“ (priemer PCD ≥ 0,8 v 3. mesiaci, ale ≤ 0,4 do 8. mesiaca; 18,3 %) a „adherentní“ (priemer PDC ≥ 0,8 až 12 mesiacov; 62,9 %).

Príslušnosť ku konkrétnej skupine predpovedalo niekoľko štatisticky významných faktorov. Ženské (vs. mužské) pohlavie, žiadne DMT pred zahájením sledovania, ≥ 2 (vs. žiadne) návštevy pohotovosti a dávkovanie DMT dvakrát (vs. raz) denne boli spojené s vyššou pravdepodobnosťou, že „spadnú“ do okamžite a postupne neadherujúcej skupiny v porovnaní s adherujúcou skupinou. Zvyšujúci sa vek, predchádzajúce bolesti hlavy, neexistencia porúch zraku a dávkovanie dvakrát denne boli spojené s príslušnosťou k okamžite neadherujúcej skupine v porovnaní s oboma postupne neadherujúcimi a adherentnými skupinami. Predchádzajúca artritída bola spojená s postupne neadherujúcou versus adherentnou skupinou.

GBTM poskytla podrobné a dynamické informácie o vzorcochsprávania pacientov ohľadom dlhodobej adherencie, ktoré môžu uľahčiť identifikáciu podskupín chorých pre voľbu liečebnej metódy vyžadujúcej adherenciu.

Zdroj:

M. G. Cisternas, et al. Longitudinal Adherence Trajectories of Patients with Multiple Sclerosis Initiating Once- or Twice-Daily Oral Disease-Modifying Therapies. ACTRIMS 2021, P075.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky