Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vedci požadujú špecifický výskum diagnostiky a liečby pre detských pacientov

Foto: shutterstock.com

Vedci požadujú špecifický výskum diagnostiky a liečby pre detských pacientov

06.04.2021 13:20
Zdroj: MT
Autor: miš
The Lancet Neurology zverejnil koncom februára 2021 požiadavku, ktorá by mala prispieť ku zlepšeniu diagnostiky a liečby detských pacientov s demyelinizačnými chorobami. V porovnaní s pacientmi, u ktorých vznikla SM v dospelosti, má pediatrická populácia so SM významne obmedzené možnosti liečby, najmä liekmi, ktoré podporujú remyelinizáciu, pôsobia neuroprotektívne a zlepšujú kognitívne funkcie.

Demyelinizácia centrálneho nervového systému u detí vo veku do 18 rokov, ktorá sa tiež označuje ako syndróm získanej demyelinizácie (ADS), môže byť sclerosis multiplex, ochorením spojeným s protilátkou proti myelín-oligodendrocytárnemu glykoproteínu (MOGAD) alebo neuromyelitis optica spectrum disorder s protilátkami proti aquaporínu-4 (AQP4-NMO SD).

„Vykonávanie klinických štúdií naráža jednak na etické hľadiská, ale ešte väčšou prekážkou je nízka početnosť týchto ochorení u detí,“ konštatujú autori.

Cieľom ich review-analýzy bolo utriediť a sprehľadniť odporúčania pre pediatrickú prax.

V databáze PubMed boli identifikované články publikované v angličtine medzi 1. januárom 1975 a 30. májom 2020 pre kľúčové slová: sclerosis multiplex, myelínový oligodendrocytárny glykoproteín, akútna diseminovaná encefalomyelitída, optická neuritída a transverzálna myelitída v kombinácii so slovami deti alebo detskí/pediatrickí pacienti či dospievajúci.

Autori na základe vyhľadaných článkov konštatujú, že ročný celosvetový výskyt pediatrických ADS sa odhaduje na 0,87 na 100 000 detí (95% CI, 0,35 – 1,40) a že 98 % prípadov SM u detí je relaps-remitentná SM. Deti majú tiež vyššiu mieru relapsu počas prvých štyroch rokov SM (AAR: 1,13 vs. 0,40 u dospelých) a viac T2 mozgových lézií na MRI, ale ich zotavenie z relapsu je rýchlejšie a len vzácne zanecháva trvalé fyzické alebo neurologické postihnutie.

Zdá sa, že MOGAD je v detstve menej závažný, pričom výsledky analýzy ukazujú, že 74 – 83 % detí má len 1 demyelinizačný atak a 58 % dětí s relabujúcim MOGAD má jeden relaps za päť rokov (medián s rozpätím 1 – 7 rokov). Závažnosť relapsov sa môže líšiť: u niektorých detí sa úplne neobnovia neurologické funkcie alebo zostávajú stredne závažné až závažné neurologické deficity.

Priebeh a zotavenie z atakov pri AQP4-NMO SD sa zdá byť horšie u detí v porovnaní s dospelými, najmä pri opakovaných atakoch zápalu optického nervu a miechy. Predchádzajúce výskumy preukázali, že 25 % dospelých má od začiatku ochorenia dlhodobú fyzickú disabilitu, ale u detí je prvý atak častejšie spájaný s kognitívnou poruchou (p = 0,018) a zhoršením zraku (p = 0,008).

V rámci review autori odporúčali nasledovné:

  • Komplexný mnohoodborový prístup by mal zahŕňať odborníkov na neuroimunitné ochorenia a ich liečbu, sociálnych pracovníkov, neuropsychológov, psychológov a psychiatrov.
  • Prednosť u chronickej imunomodulácie má kritérium bezpečnosti.
  • DMT by mali byť individualizované pre každého pacienta s ohľadom na terapeutickú účinnosť, čas potrebný na dosiahnutie maximálnej účinnosti, predpokladaný mechanizmus účinku, spôsob podania a krátkodobú a dlhodobú bezpečnosť a znášanlivosť.
  • Je nutné vyvinúť pokročilejšie testy, ktoré dokážu detekovať imunitnú odpoveď na ďalšie antigény CNS okrem tých, ktoré spôsobujú SM, MOGAD a AQP4-NMO SD.
  • Je nutné vyvinúť novšie techniky MRI schopné detekovať doposiaľ nerozpoznané neuroimunitné ochorenia.
  • Budúce štúdie by mali byť zamerané na to, prečo sa priebeh choroby, odpoveď na liečbu a výsledok liečby môžu u pacientov s rovnakým ochorením výrazne líšiť.

„Budúcnosť detí a dospievajúcich žijúcich so sclerosis multiplex, MOGAD alebo AQP4-NMO SD je oveľa jasnejšia ako v minulých rokoch,“ uzavierajú autori. „Bude ešte jasnejšia, pokiaľ budú rýchlo vyvinuté účinné lieky na podporu remyelinizácie, neuroprotekcie a zlepšenia kognitívnych funkcií. “

Zdroj:

Fadda G, et al. Paediatric multiple sclerosis and antibody-associated demyelinisation: clinical, imagin, and biological considerations for diagnosis and care. The Lancet Neurology 2021;20(2):136–149. doi:10.1016/S1474-4422(20)30432-4.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky