Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové bezpečnostné dáta liečby Copaxone (glatiramer acetát) u dojčiacich pacientok s relaps-remitujúcou sklerózou multiplex

Foto: shutterstock.com

Nové bezpečnostné dáta liečby Copaxone (glatiramer acetát) u dojčiacich pacientok s relaps-remitujúcou sklerózou multiplex

12.07.2021 18:34
Zdroj: MT
Autor: miš
Výsledky štúdie COBRA boli prezentované na 7. kongrese Európskej neurologickej akadémie (EAN), ktorý sa konal koncom júna 2021 vo Viedni.
  • Neintervenčná analýza nepreukázala bezpečnostné riziko pre deti matiek so sklerózou multiplex (SM), ktoré sú pri dojčení liečené glatiramer acetátom (GA).
  • Expozícia GA u dojčiacich matiek negatívne neovplyvňuje potomkov ohľadom hospitalizácií a liečby antibiotikami, spomalenia vývoja a rastu v prvých 18 mesiacoch života.

Štúdia COBRA (Copaxone in Offspring of Breastfeeding and Treated Relapsing Multiple Sclerosis pAtients) hodnotila retrospektívne dáta z reálnej praxe (German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry) u 60 potomkov matiek liečených GA počas dojčenia (59 tehotenstiev; 58 žien) a 60 detí v kontrolnej skupine u matiek s SM, ktoré neboli v čase dojčenia liečené. Obe kohorty boli porovnateľné v demografických a prognostických faktoroch matiek.

"Kumulatívna" expozícia GA matiek bola vyššia v kohorte GA oproti kontrolnej, pretože 86,7% matiek dostávalo GA aj po určitú dobu tehotenstva (vs. 25% v skupine bez GA). Bezpečnostné dáta po ≤ 18 mesiacoch sledovania dieťaťa od pôrodu boli porovnateľné medzi oboma kohortami v početnosti hospitalizácií. Anualizovaný počet hospitalizácií bol 0,20 (95% CI: 0,09-0,31) v kohorte s GA a u kontrolnej skupiny 0,25 (95% CI: 0,12-0,38). Frekvencia a užívanie antibiotík boli v oboch kohortách tiež podobné. Rastové parametre (telesná hmotnosť, dĺžka a obvod hlavy) boli tiež porovnateľné medzi kohortami pri narodení aj v priebehu sledovaného obdobia. Pediatrické vyšetrenia v 12 mesiacoch identifikovali 3 deti s vývojovou retardáciou - všetky v kontrolnej kohorte (bez GA), tj. 2,5% v celkovom súbore a 5% v kohorte bez GA.

"Výhody dojčenia pre matky a ich potomkov sú klinicky významné a dobre zdokumentované, preto je nutné poskytnúť klinické dôkazy o bezpečnosti liekov modifikujúcich ochorenie (DMT) pre dojčené deti, aby sa dojčiace matky s SM nevzdávali liečby," povedala profesorka Kerstin Hellwig, vedúca výskumu (Neurologické oddelenie, Nemocnice sv. Jozefa, Ruhr University Bochum, Nemecko).

Zdroj:

A. Ciplea et. al, Safety analysis of offspring breastfed by mothers on glatiramer acetate therapy for relapsing multiple sclerosis; presented at EAN 2021.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky