Přeskočit na obsah

Ministr: Erudice a profesionalita lékárníka musí být v samostatné i síťové lékárně

Výsledky druhého ročníku byly vyhlášeny 25. dubna v bývalém kostele sv. Anny – Centru Pražská křižovatka. Záštitu nad soutěží měl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, který v průběhu slavnostního večera poskytl MT rozhovor. 

  • Pane ministře, zvítězili ti, pro které jste jako člen odborné poroty hlasoval? A podle čeho jste volil?

 

V jedné kategorii jsem hlasoval jinak, než byl konečný výsledek, ale myslím si, že to není podstatné. Volil jsem podle pocitu, podle toho, co lékárník nebo farmaceutický asistent dělá, jaký byl popis jeho činnosti, jak je aktivní. Musím ale říct, že skutečně u všech nominovaných lékárníků a farmaceutických asistentů bylo vidět, že svoji práci dělají s nasazením a že tomu dávají určitou přidanou hodnotu. Že to neberou jako běžnou práci, ale snaží se vymýšlet inovace, nové služby. Asi proto byli nominováni, protože je vybrali kolegové jako ty, kteří vyčnívají. A v tomto ohledu asi není v konečném důsledku rozhodující, kdo byl první, druhý nebo třetí.

 

 

  • Jak vnímáte určité zpochybňování odbornosti lékárníků v síťových lékárnách?

 

Co mě trošku mrzí, že určité skupiny lékárníků se dívají negativně na lékárníky pracující v síťových lékárnách, přitom tady v soutěži vidíme mezi lékárníky ze síťových lékáren skvělé příklady odborníků, kteří se věnují naplno své práci. Berou to jako něco, co je jejich srdeční záležitost, snaží se pracovat pro pacienty. Takže myslím si, že v tomto ohledu není rozdíl mezi tím, jestli lékárna je samostatná, nebo v rámci sítě. Důležitá je práce lékárníka, jeho erudice, a ta musí být ve všech lékárnách v zásadě minimálně stejná, a vidíme, že často někteří lékárníci v síťových lékárnách odvádějí báječnou práci.


 

  • Jaký je podle vás ideální lékárník, jak by se měl chovat k pacientům, co by měl umět?

 

Pravda je taková, že lékárník je často tím prvním kontaktem pacienta se zdravotnictvím. Víme z praxe, a říkají to i sami lékárníci, že často pacienti přijdou nejprve s problémem do lékárny, než jdou ke svému praktikovi nebo dál ve zdravotním systému. Takže určitě je důležité, aby lékárník byl erudovaný, aby byl schopen poskytnout také zdravotnickou radu, nejen radu v oblasti předepisování léčiv. A samozřejmě je tato profese hodně o komunikaci. Profese lékárníka je silně kontaktní ve smyslu kontaktu s pacientem. Takže jednak vzdělanost, erudice a jednak dostatečná komunikace a možnost zhodnotit stav pacienta, to myslím je důležité.

 

 

  • Jak chcete využít vzdělanosti, erudice lékárníků v péči o pacienty ohledně reforem nebo posílení kompetencí lékárníků?

 

Jsem příznivcem toho, abychom hovořili o rozšíření kompetencí lékárníků. My jsme na ministerstvu zdravotnictví založili pracovní skupinu, myslím, že možná poprvé v historii je pracovní skupina pro lékárenství, což ukazuje na to, že lékárenství je v prioritách současného ministerstva vysoko. V pracovní skupině jsou zástupci České lékárnické komory, Grémia majitelů lékáren, lékárenských asociací i sítí, jsou tam skutečně všichni, kteří k tomu mají co říct. A my chceme, aby z toho vzešel návrh, co dál s lékárenstvím.

 

 

  • Na jaké oblasti by se měla pracovní skupina zaměřit?

 

Jednou z oblastí určitě je odměňování lékáren, což je velmi důležité. Víme, že současný systém založený na maržích se do jisté míry vyčerpal, jak se provádějí revize a ceny se tlačí dolů. Musíme se tedy bavit o nových formách odměňování. Druhou otázkou je role lékárníka a role lékárny v systému. Jak jsem už říkal, je to často ten první kontaktní bod pro pacienta, pro řadu pacientů třeba jediný, který využijí v rámci služeb v oblasti zdravotnictví, a toho bychom mohli využít. Už dnes vidíme, a byl tady mezi nominovanými příklad skvělého lékárníka, který má poradnu na odvykání kouření, edukuje pacienty. To je příklad dobré praxe. Co se nyní velmi diskutuje, otázka vakcinace, že by lékárníci prováděli očkování. Za mě osobně bych v tom neviděl zásadní problém. Vím, že lékaři se k tomu zatím nestavějí úplně pozitivně, ale myslím si, že není důvod tomu nějak zásadně bránit, pokud lékárník bude k tomu vzdělán, vyškolen, tak by to mohlo vést k širší míře proočkovanosti. Za mě to je jedna z oblastí, která by se minimálně měla diskutovat a dojít k nějakému závěru. Otázek a možností je celá řada, ale my chceme, aby k tomu došli lékárníci sami, abychom to neřešili direktivně od stolu, ale aby to vzešlo z debaty u kulatého stolu.


 

  • Co konkrétně se nyní snaží ministerstvo dělat pro lékárníky?

 

Lékárenství čelí řadě výzev, snažíme se jim čelit také, máme tady nové protipadělkové nařízení, máme rozvoj elektronického receptu, brzy už doufejme doputuje do finále lékový záznam, který budou moci používat lékárníci tak, aby správně vydávali léky a kontrolovali interakce. Bude to dobrý nástroj pro lékaře i lékárníky. Máme tu řadu dalších oblastí, třeba emergentní systém, který dnes vyvolává velké debaty, já jsem přesvědčen o tom, že je to správná cesta. V lékové politice se děje řada věcí a patří dík všem, kteří se na tom i z řad lékárníků podílejí. Dík všem lékárníkům, kteří se svědomitě věnují své profesi. Na soutěžích jako Lékárník roku to není o tom, kdo vyhraje, ale o všech, kteří se zúčastní, abychom ukázali zdravotnická povolání v trochu lepším světle, než někdy v médiích můžeme vidět.

 

 

Dále čtěte:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…