Přeskočit na obsah

Ministr: Vyhláškou definujeme kompetence mladých lékařů

 

  • Překvapilo vás něco v diskusi s mladými lékaři a chtěl byste jim ještě něco vzkázat?

 

Těch věcí je celá řada. Snažil jsem se jim spíše popsat, co děláme a že vnímáme problémy, které jsou například v oblasti postgraduálního vzdělávání. Myslím si, že jak jsme je nyní v zákoně nastavili, bude vstřícnější, než v minulosti bylo, že umožníme postgraduální vzdělávání mladých lékařů i na menších pracovištích, v okresních nemocnicích, aby lékaři nebyli nuceni chodit pouze do fakultních nemocnic, což pak vedlo k tomu, že do okresních nemocnic se už nevraceli. Takže toto je podpora periferií, po níž volali.

Bavili jsme se také o motivacích. Na TRIMED JOB jsem slyšel poměrně jasně, že otázka financí už není jedinou motivací pro mladé lékaře, aby nastoupili do českého zdravotnictví. Zazněla i otázka primární péče a kompetencí, aby praktický lékař byl skutečně plnohodnotným lékařem. Pro nás je primární péče velmi důležitá, proto jsem se snažil vyzvat v tomto směru mladé lékaře, aby při přemýšlení o své budoucí kariéře nezvažovali pouze klinickou praxi, že budou pracovat ve velkých nemocnicích, fakultních a dalších, ale aby zvažovali třeba i jít do terénu, na periferii, dělat praktického lékaře, protože víme, že praktičtí lékaři jsou nejstarší odborností, a potřebujeme je postupně přirozeně nahradit. To jsem se snažil sdělit studentům, říci jim, na čem nyní pracujeme, a myslím si, že to snad i bylo vnímáno.

Pro mě bylo zajímavé, když v diskusi mladá lékařka, která dělá praktickou lékařku v Německu, potvrdila, že praktici tam mají o sto procent vyšší kompetence a pro mladé lékaře to je mnohem atraktivnější obor. Mladý lékař nechce jít do ordinace, kde bude jen vypisovat žádanky a dělat administrativu, ale chce léčit a poskytovat širší spektrum služeb, než může doposud. Takže to bylo moje sdělení a přání, aby mladí lékaři uvažovali o budoucí kariéře i tímto směrem.

 

 

  • Mohou tedy mladí lékaři reálně očekávat zlepšení své situace?

 

Myslím se, že pokud nastavíme skutečně předvídatelný systém vzdělávání, které nebude nadměrně dlouhé, bude konkurenceschopné i se vzdělávacími programy v zahraničí z hlediska délky, pokud nastavíme odpovídající finanční hodnocení a pokud umožníme mladým lékařům, aby praxi vykonávali i v okresních nemocnicích, může se situace do budoucna zlepšit. Ale je to běh na delší trať, nemá to řešení teď a tady.


Čtěte také

 

  • Nejde jen o změny ve vzdělávání, ale i o peníze na ně. Co jste studentům sdělil?

 

TRIMED JOB se konal na půdě 3. lékařské fakulty, kde jsem prezentoval plán schválený vládou na finanční podporu lékařských fakult, protože v diskusi zazněla od jednoho zástupce studentů stížnost na podmínky z hlediska prostoru, z hlediska personálního zajištění apod. To všechno my vnímáme, proto jsme schválili jedenáctiletý akční plán, už od září fakulty dostaly prvních 135 milionů korun a od příštího roku každý akademický rok dostanou 700 milionů korun na to, aby navýšily platy učitelům, aby byly konkurenceschopné, aby i mladí lékaři uvažovali o tom, že půjdou učit na fakulty, a také aby se mohly navýšit kapacity. Chceme tedy navýšit kapacity studentů, absolventů, ale chceme navýšit také kapacity prostorové, konkrétně i zde na 3. lékařské fakultě. Jednáme se Státním zdravotním ústavem, který s 3. lékařskou fakultou těsně sousedí, že by jí přepustil prostory, aby se mohla rozšířit a aby podmínky pro studenty byly lepší.

 

 

  • Co udělá MZ, aby se mladí lékaři nemuseli obávat žalob kvůli chybějícímu dohledu?

 

Připravili jsme vyhlášku o kompetencích mladých lékařů, kde poprvé jasně definujeme, co mladý lékař může dělat, nikoli co musí, samozřejmě může toho dělat i více, ale toto jsou základní kompetence. Myslíme si, že to situaci zpřehlední a bude to jasně kodifikováno. Je jasné, že žaloby byly, jsou a budou, možná v budoucnu budou ještě více, to není otázka jen mladých lékařů, to je otázka i zkušených kolegů. To, že pacienti se dnes derou o svá práva více než v minulosti, je prostě fakt. S tím asi těžko něco uděláme, ale musíme nastavit podmínky co nejlépe tak, abychom stanovili kompetence, aby nad lékaři byl odborný dohled. To všechno řešíme v prováděcích předpisech k zákonu č. 95/2004 Sb. a věřím, že až to bude vše dokončeno, situace pro mladé lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání se zlepší.

 

 

  • Můžete shrnout, v čem chcete jako ministr mladé lékaře podpořit?

 

Myslím, že se velmi intenzivně zajímáme o mladé lékaře, abychom podmínky pro ně nastavili co nejoptimálněji. Vnímáme to, že jedna věc jsou finance, kdy my v příštím roce výrazně navyšujeme peníze právě mladým lékařům v nejnižších platových třídách, ale to je pouze jedna část, a skutečně bych byl rád, aby mladí lékaři v českém zdravotnictví zůstávali, aby pro ně bylo co nejkomfortnější se vzdělat v rámci specializačního vzdělávání v ČR, aby pro ně bylo zkrátka zajímavé zůstat v českém zdravotnictví. Uděláme pro to maximum. Myslím, že situace se postupně zlepšuje. Vidíme, že mladí lékaři se po čase ze zahraničí vracejí, že podmínky jsou u nás možná lepší, než byly před pěti, deseti lety, ale určitě to stále není ideální a já bych si přál, aby mladí lékaři uvažovali o kariéře v českém zdravotnictví, a nejenom třeba v nemocnicích, ale i v primární péči, aby uvažovali o tom, že budou dělat praktické lékaře, kterým my zajistíme podmínky tak, aby mohli praxi vykonávat co nejlépe.

 

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…

Odliv

24. 11. 2023

Racionalita, unikátní a největší výtvor řecké antické filosofie a jejích pokračovatelů, je namáhavá. Natož moderní vědecké myšlení, které, dejme tomu…

Není vše ztraceno

20. 10. 2023

Stárnutí a stáří nemá dobrou pověst, i když jsme docela zdraví a hmotně zajištění. Epizodická paměť, která zaznamenává osobní události, je ve stáří…