Přeskočit na obsah

Univerzita Karlova bilancuje

 

  • Jak hodnotíte z pohledu rektora činnost Univerzity Karlovy v roce 2018?

 

V letošním roce bylo pro Univerzitu Karlovu rozhodujících několik okamžiků. Za prvé úspěšná institucionální akreditace, více než třetinu programů máme nově akreditovaných. Druhá významná věc bylo založení Charles University Innovations Prague, s. r. o., instituce stoprocentně vlastněné univerzitou pro transfer technologií. Další je vytvoření Evropské univerzitní aliance 4EU mezi pařížskou Sorbonnou, Heidelbergem, Varšavou a Univerzitou Karlovou. Zájem o zapojení a účast v alianci projevily také Kodaň a Milano. Také se podařil takový malý zázrak, a to je objevení zakládací listiny papeže Klimenta VI. z roku 1347, kterou jsme získali, neboť ji považujeme za součást národní historie.

 

 

  • Můžete jako rektor a také lékař zhodnotit letošní rok i z pohledu lékařských fakult?

 

Klíčovou věcí je vládou schválená dlouhodobá podpora lékařských fakult s navýšením počtu studentů tak, abychom mohli reagovat na nedostatek lékařů v ČR. Lékařské fakulty letos obdržely prvních 135 milionů korun a mohou zvýšit počty studentů přijímaných do prvních ročníků o 15 procent. V následujících deseti letech budou na toto navýšení dostávat téměř 700 milionů korun každý rok.

 

Čtěte také:

 

  • Co očekáváte od příštího roku pro univerzitu, co byste si pro ni přál?

 

Přál bych si, abychom v příštím roce uspěli u Evropské komise v projektu 4EU evropských univerzit a úspěšně zavedli hodnocení vědy na UK podle nových principů. Také bych si přál, aby se úspěšně rozvíjel projekt „Česko, jak dál?“, v němž chceme odborně diskutovat problémy, které se týkají různých regionů i celé ČR. A v neposlední řadě si velmi přeji, aby na univerzitě panovala příjemná, tvůrčí a kreativní atmosféra. A stejně tak i v celé naší společnosti.

 

 

  • A co očekáváte v příštím roce pro lékařské fakulty, co jim přejete?

 

Lékařským fakultám přeji, aby úspěšně zvládaly navýšení počtu studentů v prvních ročnících a aby inovovaly výuku, implementovaly do ní simulační centra nebo simulaci výuky a aby se projekty, které mají vylepšit technické zázemí, úspěšně zrealizovaly.Současnost a budoucnost Univerzity Karlovy

Aliance 4EU

Evropská univerzitní aliance vznikla na základě iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona z října 2017 a propojuje špičkové evropské univerzity. Deklaraci podepsali rektoři 10. března 2018 v Paříži s cílem vytvořit jednoduchou, flexibilní a reaktivní řídící a správní strukturu a posunout dosavadní spolupráci na vyšší úroveň ve výuce, výzkumu a administrativě tím, že dojde k vybudování infrastruktury pro studenty i vyučující, vědecké pracovníky a další zaměstnance těchto na výzkum zaměřených vysokých škol. Aliance 4EU se u EK hodlá ucházet o schválení prvního společného projektu, zaměřeného na vzdělávání, který EK vypíše jako projekt pilotní. V rámci virtuálního spojení se předpokládá vysoký objem výměny studentů, učitelů, výzkumných infrastruktur. Univerzity budou vytvářet společné studijní programy, každá nabídne svoje „NEJ“. Studenti si budou vybírat jednotlivé moduly na různých univerzitách, z nichž si poskládají svůj studijní program, který bude mít určitou část standardně danou a část povinně volitelnou na partnerských univerzitách. Učitelé budou cestovat za studenty a přednášet jim. Studenti pak diplom dostanou od těch univerzit, na kterých studovali. V přípravě jsou programy zaměřené například na aplikovanou biomedicínu, bioinformatiku, umělou inteligenci, evropské politiky či historii. Společné programy jsou zatím ve fázi příprav, pracují na nich prorektoři pro pedagogiku, pro vědu, pro zahraniční věci, konají se rektorská zasedání, chystá se návrh přihlášky. Aplikace k Evropské komisi se má podat do konce února 2019. Po dobu kontraktu s EU by společný projekt měl zasáhnout zhruba 50 procent studentů zapojených univerzit, neznamená to ale, že všichni vycestují, zapojí se také do domácích programů. Výsledky pilotního projektu budou využity v širším měřítku v programech po roce 2021.Charles University Innovations Prague, s.r.o. (CUIP)
Tuto stoprocentně vlastněnou společnost založila Univerzita Karlova letos jako první česká vysoká škola a druhá česká instituce po Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vznikla první s.r.o. pro přenos technologií z vědy do průmyslu. V tuto chvíli už řeší tři možné obchodní případy komercionalizace výzkumu.


Institucionální akreditace UK a vědecká činnost
Univerzita Karlova získala letos jako první vysoká škola v ČR institucionální akreditaci. V tuto chvíli je akreditováno 236 programů, což je zhruba 40 procent celého počtu studijních programů. V akademickém roce 2018/2019 by mělo být akreditováno dalších zhruba 35 procent programů a v následujícím roce by se měl akreditovat a zmodernizovat zbytek. V oblasti vědecké jde o přípravu systému hodnocení UK: kromě klasických bibliometrických údajů bude hodnocení také pomocí panelu expertů. Nyní vychází „kuchařka termínů“: co, kdy a kdo má v roce 2019 předložit.


Třetí role UK
Jednou z důležitých rolí univerzit je komunikace se společností. V projektu „Česko, jak dál?“ chce UK podpořit v regionech, včetně Prahy, diskusi odborníků při hledání odpovědí na palčivé otázky současnosti a jejich řešení, jako je například otázka klimatických změn a jejich důsledků, energetické soběstačnosti či otázka bezpečnostní politiky. Témata budou řešena z pozice odborné, nikoli politické.


UK a významná výročí
V roce 2019 připomene UK různými aktivitami řadu významných výročí. S mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel to bude 16. ledna pietní akt k 50. výročí sebeobětování studenta UK Jana Palacha, následně výročí vstupu ČR do EU a NATO. Připomenuta budou i historická výročí jako 600 let od smrti krále Václava IV., a to velkou výstavou v Karolinu, kde UK sídlí právě díky tomuto panovníkovi, protože budovu univerzitě věnoval. V neposlední řadě to bude připomínka 30. výročí listopadových událostí z roku 1989 a událostí z listopadu 1939 (pokud jde o Albertov: prioritou v oblasti rozvoje jsou nadále intenzivní práce na projektu tamějšího kampusu, kde v horizontu několika let vznikne Globcentrum a Biocentrum).


Výstava insignií UK
Univerzita získala 30. června 2018 zakládací listinu UK vydanou v Avignonu papežem Klimentem VI. „O tuto radost jsme se podělili nejen s odbornou veřejností vydáním knížky, která vyšla v českém jazyce a v lednu 2019 vyjde v jazyce anglickém. UK pak umožní všem zájemcům spatřit tyto jedinečné artefakty na vlastní oči: 17. prosince večer otevíráme výstavu o insigniích UK, která potrvá do konce ledna 2019. Avšak pouze v prvních dnech výstavy, 18. a 19. prosince, jsou vystaveny v Císařském sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) originální listiny, tj. listina vydaná Klimentem VI., včetně notářského opisu Petra Michalova, poté už pouze fotokopie a faksimile. Zároveň máme na první tři dny výstavy do 19. prosince večer zapůjčen originál listiny podepsané a vydané Karlem IV. ze 7. dubna 1348 z pražské kapituly, kde je druhopis listiny,“ pozval čtenáře Medical Tribune na unikátní výstavu rektor Zima.

 

 

 

Dále čtěte
 
 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…