Přeskočit na obsah

7. ročník Školy Sclerosis multiplex

RS neurony
Foto: shutterstock.com

7. ročník Školy Sclerósis multiplex (SM) sa konal od 29. júna do 29. decembra 2020 virtuálne. Na adrese www.skolasm.sk sú prezentácie dostupne doposiaľ.

Pôvodný termín 7. Školy SM bolo nutne niekoľkokrát zmeniť so snahou o prezenčné konanie. Pre nelepšiacu sa epidemiologickú situáciu sa však rozhodlo, aby sa 7. Škola SM konala virtuálne.

K hlavným témam roku 2020 sa radili:

 • diferenciálna diagnostika SM verzus NMO/NMOSD,
 • demyelinizácia CNS v MR obraze,
 • atrofia mozgu,
 • bezpečnosť DMD vzhľadom ku gravidite,
 • progresívne formy SM
 • manažment liečby SM a jej komplikácie,
 • závažne infekcie počas liečby SM,
 • vakcinácia a SM,
 • optická neuritída,
 • laboratórne biomarkery u SM,
 • registre pacientov so SM na národnej i medzinárodnej úrovni.

Nebolo možné opomenúť problematiku COVID-19 a prístup slovenských lekárov k tomuto ochoreniu. Bohatý program bol rozdelený do dvoch samostatných blokov.

Odmenou pre virtuálných poslucháčov bola skutočnosť, že aktívnu účasť prijali veľmi renomovaní rečníci zo Slovenska, z Čiech, ako aj zahraniční odborníci.

Náhodne môžeme menovať už spomínanú docentku Klímovú, profesora Ľubomíra Lisého (Bratislava), MUDr. Slavomíru Kováčovú (Nitra), docenta Tomáša Kalinčika (Melbourne), profesorku Evu Kubala Havrdovú (Praha), MUDr. Ivetu Lisú (Bratislava), docenta Miloša Jeseňáka, MUDr. Oľgu Zapletalovú (Ostrava), MUDr. Pavla Hradílka (Ostrava), profesorku Manuelu Vaněčkovú (Praha), docenta Tomáša Uhera (Praha), MUDr. Evu Meluzínovú (Praha), MUDr. Marianu Vítkovú (Košice, Melbourne) či profesorku Zuzanu Gdovinovú (Košice).

Prajeme vám, aby ste v 7. Škole SM našli zaujímavé a prínosne informácie.

Zdroj: MT

Doporučené