Přeskočit na obsah

Kognitívne následky dlhého COVID nemusia byť trvalé. Prospektívna štúdia

kognitivni_funkce
Foto:shutterstock.com

Pokles kognitívnych funkcií je uznávaným prejavom dlhodobého ochorenia COVID-19, a to aj u pacientov, ktorých priebeh ochorenia bol mierny. Neexistujú však žiadne dôkazy o dĺžke kognitívneho poškodenia u týchto pacientov. Cieľom štúdie, uverejnenej v European Journal of Neurology v novembri 2021 bolo posúdiť, či je kognitívne postihnutie súvisiace s COVID-19 trvalým deficitom, alebo či sa časom zlepšuje.

Kognitívna výkonnosť bola hodnotená pomocou Montrealského kognitívneho hodnotenia (MoCA) u pacientov, ktorí prežili COVID-19 a u neinfikovaných jedincov. Všetci účastníci štúdie absolvovali štyri hodnotenia kognitívnych funkcií, dve z nich pred pandémiou a ďalšie dve 6, a 18 mesiacov po prvom výskyte SARS-CoV-2 v danej lokalite.

Štúdia zahrňovala 78 účastníkov, 50 s anamnézou mierneho COVID-19 a 28 bez nej. Medzi dvomi prepandemickými testami došlo k významnému (pravdepodobne súvisiacemu s vekom) poklesu skóre MoCA (β: -1,53; 95% C.I.: -2,14 až -0,92; p < 0,001), ktorý sa nelíšil medzi jednotlivcami, u ktorých sa neskôr rozvinul COVID-19 v porovnaní s neinfikovanými jedincami. Šesť mesiacov po infekcii mali len pacienti, ktorí prežili COVID-19, významný pokles skóre MoCA (β: -1,37; 95% C.I.: -2,14 až -0,61; p < 0,001), ktorý sa zvrátil po jednom ďalšom roku sledovania (β: 0,66, 95 % C.I.: -0,11 až 1,42, p = 0,092). Pri porovnaní oboch postpandemických skóre MoCA neboli zaznamenané žiadne rozdiely medzi neinfikovanými jedincami.

Autori dospeli k záveru, že výsledky tejto štúdie naznačujú, že dlhodobý pokles kognitívnych funkcií súvisiaci s COVID sa môže časom spontánne zlepšiť.

Zdroj:

Del Brutto OH, et al. Cognitive sequelae of long COVID may not be permanent. A prospective study. Eur J Neurol. 2021 Dec 16. doi: 10.1111/ene.15215.

Sdílejte článek

Doporučené