Přeskočit na obsah

Preklenovacia (bridging) terapia injekčnými liekmi v manažmente liečby sclerosis multiplex

neurologove
Foto: iStock

Pri zmene lieku sa u pacientov so sclerosis multiplex (SM) vo wash-out období zvyčajne podáva preklenovacia liečba injekčnými imunomodulačnými liekmi (interferóny alebo glatiramer acetát). Údaje o účinnosti a bezpečnosti týchto DMD (disease modifying drug) z nich robia vhodnú voľbu aj pre skupinu senzitivných pacientov.

V Taliansku sa robil celoštátny prieskum názorov odborníkov, týkajúci sa najvhodnejšieho použitia preklenovacích DMD u SM. Nezávislý panel talianskych neurológov so skúsenosťami s liečbou SM identifikoval hlavné otázky pri používaní preklenovacích DMD a vytvoril dotazník, ktorý bol použitý v trojkolovom nezávislom anonymnom prieskume (metóda Delphi).

Vo všetkých troch kolách boli získané odpovede od 38 odborníkov (100 %). Injekčné imunomodulačné prípravky boli považované za terapiu prvej voľby u pacientiek s miernou až strednou aktivitou ochorenia a u žien plánujúcich otehotnieť. Okrem toho boli odborníci presvedčení o vhodnosti predpisovania týchto DMD pacientom s rizikom recidívy rakoviny, zatiaľ čo panel súhlasil s ukončením akejkoľvek liečby u pacientov s nekontrolovanými kardiovaskulárnymi alebo metabolickými poruchami. Okrem toho bol tento typ DMD považovaný za vhodný v prevencii reaktivácie SM vo wash-out období pri zmene liečby, alebo pri dokončovaní vakcinačnej schémy.

Táto publikácia ukazuje, že medzi talianskymi neurológmi panuje zhoda na použitie injekčných imunomodulačných DMD v niekoľkých konkrétnych situáciách u pacientov s SM, kde je vhodné minimalizovať riziko reaktivácie ochorenia.

Zdroj:

Marfia GA, et al. Bridging Therapies With Injectable Immunomodulatory Drugs in the Management of Multiple Sclerosis: A Delphi Survey of an Italian Expert Panel of Neurologists. Frontiers in Neurology. 15 July 2022 (13).doi: 10.3389/fneur.2022.898741

 

Sdílejte článek

Doporučené