Přeskočit na obsah

Prozápalový účinok leptínu môže spájať obezitu so sclerosis multiplex

obezita, váha
Foto: shutterstock.com

Leptín je adipokín produkovaný tukovým tkanivom. Jeho funkciou je regulácia metabolizmu a pocitu hladu. Obézni jedinci majú v krvi vyššiu koncentráciu leptínu. Leptín však tiež pôsobí na imunitný systém. Okrem zvýšenej koncentrácie leptínu je u obéznych vyššia produkcia prozápalových cytokínov. Ak pätnásťročný jedinec trpí obezitou, má dvojnásobnú pravdepodobnosť vývoja SM, u obézneho v 20 rokoch je už riziko štvornásobné.

Autori sledovali vplyv leptínu na efektorové (prozápalové) a regulačné T lymfocyty, ktoré naopak produkujú protizápalové cytokíny. Pri aktivácii oba typy T lymfocytov na svojom povrchu exprimujú receptory pre leptín. Po naviazaní leptínu na receptory efektorových T lymfocytov dochádza k proliferácii týchto buniek a k blokáde apoptózy, čím sa zvyšuje aj koncentrácia prozápalových cytokínov. U regulačných T lymfocytov väzba leptínu na receptory vedie k potlačeniu proliferácie, a tým aj ku zníženiu produkcie protizápalových cytokínov. Tieto deje boli pozorované in vitro na tkanivových kultúrach.

Vysoká koncentrácia leptínu u obéznych patrí k prozápalovým dejom a prispieva k patogenéze SM.

Zdroj:

Correale J, et Carrea R. The Relationship Between Obesity and MS, Metabolic-Immunological Interactions. Institute for Neurological Research in Buenos Aires, Argentina. ACTRIMS 2021.

Zdroj: MT

Doporučené