Přeskočit na obsah

Sclerosis multiplex a menopauza

žena, doma, menopau
Foto: iStock

(prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSC., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha)

„Progresia choroby, ktorá samozrejme prebieha od momentu vzniku ochorenia, je pozorovateľne urýchlená po 45. roku veku, kedy sú väčšinou vyčerpané rezervy. Častejšia je osteoporóza, kedy strata kostného tkaniva začína v priebehu choroby a zhoršuje sa s progresiou SM. Dochádza k akumulácii disability, ktorá je u pacientov s SM bežná. S vekom sa zhoršuje fyzické zdravie aj u zdravých osôb, tento pokles je však u ľudí s SM urýchlený o 15–30 rokov“, píše v úvode profesorka Eva Kubala Havrdová. Rozoberá tiež časté príznaky SM, ktoré sa v menopauze zhoršujú. Veľmi zaujímavá je časť textu venovaná hormonálnej substitučnej terapii (HRT), ktorá bola donedávna považovaná za kontroverznú. V skutočnosti má veľmi málo kontraindikácií a v súčasnosti prevláda názor, že prínos HRT prevažuje nad jej rizikami. Autorka navrhuje ako k pacientke v menopauze pristupovať: jednoznačne pozitívne, pomôcť jej akcentovať jej kvalitu života a napr. pomôcť vytvoriť nové ciele pre nové obdobie života – nové koníčky, spoločenský život, účasť v charitatívnej práci atď., zdôrazniť zdravý životný štýl, nové možnosti fyzioterapie.

Zdroj: M & M DAYS®
Multiple sclerosis & Migraine
Motion & Mind in harmony for your patients
Výběr z přednášek 2022
Roztroušená skleróza 1. díl

Sdílejte článek

Doporučené