Přeskočit na obsah

Tehotenstvo a dojčenie u pacientok s SM

těhotenství
Foto: shutterstock.com

(MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava)

Autor v článku zdôrazňuje, že otázku tehotenstva treba otvoriť už pri prvom vyšetrení v SM Centre, a že treba zvoliť liečbu aj s ohľadom na možnú budúcu graviditu. Autor sa venuje problematike asistovanej reprodukcie u pacientok s SM, vplyvu hormonálnej situácie v priebehu gravidity a laktácie na imunitný systém. Z publikovanej analýzy tehotenstva z registra ReMuS vyplynulo, že zlepšenie EDSS po pôrode bolo zaznamenané u 10,5 % rodičiek, rovnaké EDSS u 69,8 % a ku zhoršeniu parametra došlo u 19,7 % pacientok. Bez relapsu SM bolo pred tehotenstvom a po pôrode 76,7 % vs. 66,1 % pacientok, 1 relaps pred tehotenstvom prebehol u 20,0 % a po pôrode u 23,9 % pacientok, a 2 a viac relapsov prekonalo 3,3 a 9,9 % žien. Najčastejšími liečivými prípravkami pred graviditou boli interferóny a glatiramer acetát.

Zlepšenie EDSS u hodnôt pred tehotenstvom a po pôrode sa zaznamenalo u 10 % na liečbe glatiramer acetátom, u 7,80 % na liečbe interferónmi a u 11,70 % s eskalačnou liečbou. Rovnaká hodnota EDSS bola u 72,10 % chorých na liečbe glatiramer acetátom, u 75,70 % na liečbe interferónmi a u 55,50 % na eskalačnej liečbe. Ku zhoršeniu došlo u 17,30 % na liečbe glatiramer acetátom, u 16,50 % na liečbe interferónmi a u 32,80 % na eskalačnej liečbe. Rovnako môžeme porovnať rozloženie relapsov pred tehotenstvom a po pôrode. Glatiramer acetát: bez relapsu 77,3 % a 73,3 % liečených,1 relaps 19,1 % a 18,7 %, 2 a viac relapsov 3,6 % a 8,0 %.

Bezpečnosťou liečby dojčiacich matiek liečených glatiramer acetátom pre deti sa zaoberala štúdia COBRA (Real-world safety of Copaxone in Offspring of Breastfeeding and treated RRMS pAtients), ktorá ukázala, že liečba matiek prípravkom COPAXONE v priebehu dojčenia nemá nepriaznivý vplyv na bezpečnostné výsledky ich detí, sledovaných po dobu až 18 mesiacov po pôrode. Bezpečnostné výsledky zahrňovali frekvenciu a incidenciu hospitalizácií, frekvenciu a incidenciu užívania antibiotickej liečby, rastové parametre a oneskorenie vo vývoji.

Zdroj: M & M DAYS®
Multiple sclerosis & Migraine
Motion & Mind in harmony for your patients
Výběr z přednášek 2022
Roztroušená skleróza 1. díl

 

 

Sdílejte článek

Doporučené