Přeskočit na obsah

Úloha B-buniek v procese neurodegenerácie u SM a ich možné ovplyvnenie

obr_1
Foto: iStock

Historicky bol kladený dôraz pri rozvoji sclerosis multiplex (SM) na T-lymfocyty, aj keď oligoklonálne pásy, ktorých podkladom sú imunoglobulíny produkované plazmatickými bunkami, patria k diagnostickým dôkazom SM (diseminácia v čase). Autoreaktívne B-lymfocyty sú prítomné v periférnej krvi už vo včasných fázach SM a perzistencia B-lymfocytárnych folikulov je charakteristická pre sekundárne progresívnu SM (SP-SM). Význam B-lymfocytov u tohto ochorenia bol preukázaný v klinických štúdiách overujúcich liečivé prípravky s anti-B-lymfocytárnymi účinkami.

V súčasnosti sa už považuje za preukázané, že vznik SM je úzko spätý s infekciou vírusom Epsteina-Barrovej (EBV). Výška titra EBNA-1 IgG môže predikovať aktivitu SM. V štádiu pokoja prežíva EBV v B-lymfocytoch za kontroly CD8 T-lymfocytov. Infikované B-lymfocyty sú prítomné v ektopických folikuloch v meningoch a pri zlyhaní (EBV) špecifických CD8 T-lymfocytov dochádza k poruche regulácie imunitných funkcií.

Mechanizmus pôsobenia glatiramer acetátu

Glatiramer acetát (GA) znižuje schopnosť prezentácie antigénu B-lymfocytmi, znižuje počet cirkulujúcich B-lymfocytov a produkciu prozápalových cytokínov (TNF-α) a podporuje produkciu protizápalových cytokínov (IL-10). Navyše zvyšuje schopnosť kooperácie s regulačnými T-lymfocytmi. Meranie aktivity autoagresívnych B-lymfocytov v periférnej krvi predikuje odpoveď na liečbu SM glatiramer acetátom a ďalšími prípravkami.

K ďalším pozitívnym účinkom GA patrí vplyv na chronickú infekciu EBV: obnovuje aktivitu CD8 dozorujúcich T-lymfocytov, reguluje infikované autoreaktívne B-lymfocyty a tým moduluje antivírusovú odpoveď proti EBV; zvyšuje odpoveď na vírusový antigén, a naopak znižuje počet T-lymfocytov so znakmi vyčerpania a senescencie.

Účinky GA potom primárka Vachová doložila dvomi kazuistikami zo svojej praxe. V prvej išlo o polymorbidnú pacientku, pre ktorú bol GA vhodnou terapeutickou voľbou a  pacientka z neho profituje už 16 rokov.

V druhej kazuistike primárka Vachová predstavila pacientku, ktorá po prvom ataku dostala GA, ktorého podávanie bolo prerušené len v priebehu dvoch úspešných gravidít, po 13 rokoch od prvého príznaku je pacientka bez druhého ataku. GA je dobrou voľbou pre ženy, ktoré plánujú tehotenstvo.

Záverom primárka Marta Vachová zhrnula, že GA je liečba prvej línie. Umožňuje dlhodobú terapiu aj s ohľadom na plánovanú graviditu.

Sdílejte článek

Doporučené