Přeskočit na obsah

Vplyv gravidity na progresiu sclerosis multiplex

pár, gravidita, plánování těhotenství
Foto: shutterstock.com

Časopis Multiple Sclerosis and Related Disorders uverejnil prácu kolektívu českých autorov pod vedením doktora Pavla Hradílka, Ph.D., o vplyve gravidity na progresiu sclerosis multiplex: Is pregnancy in MS patients safe and what is its impact on MS course? Real World evidence of 1 533 pregnancies in Czech Republic.

Je tehotenstvo u pacientok so sclerosis multiplex (SM) bezpečné a aký má vplyv na priebeh SM? Štúdia reálnej praxe hodnotila na základe údajov z národného registra pacientov so SM ReMuS stav 1 533 tehotných pacientok so SM v Českej republike.

Článok sa dá prečítať až do 19. apríla 2022 pod odkazom:

https://authors.elsevier.com/a/1efta7skof5vJr

 

Sdílejte článek

Doporučené