Přeskočit na obsah

Zotavenie z COVID-19 u sclerosis multiplex. Prospektívna a longitudinálna kohortová štúdia registra sclerosis multiplex Spojeného kráľovstva

imunita_zotaveni_po_nemoci
Foto:shutterstock.com

Cieľom tejto štúdie uverejnenej v časopise Neurology, Neuroimmunology and Neuroinflammation v novembri 2021 bolo porozumieť priebehu zotavovania z ochorenia COVID-19 u pacientov so sclerosis multiplex (SM) a určiť jeho prediktory, vrátane fyzického a duševného stavu pacientov pred COVID-19.

Táto prospektívna a longitudinálna kohortová štúdia zahrňovala pacientov so SM, ktorí udávali ochorenie COVID-19 od 17. marca 2020 do 19. marca 2021 ako súčasť štúdie COVID-19 Spojeného kráľovstva MS Register (UKMSR). Účastníci pomocou online dotazníkov pravidelne aktualizovali svoje príznaky COVID-19, stav zotavenia a čas trvania príznakov u tých, ktorí sa plne uzdravili.

UKMSR uchováva demografické a aktuálne klinické údaje o účastníkoch a tiež ich webové skóre EDSS (web-EDSS) a škály nemocničnej úzkosti a depresie (HADS). Súvislosť medzi týmito faktormi a zotavením z COVID-19 bola hodnotená pomocou multivariabilnej Coxovej regresnej analýzy.

Zo 7 977 pacientov so SM, ktorí sa zúčastnili na štúdii UKMSR COVID-19, 599 nahlásilo COVID-19 a prospektívne aktualizovalo svoj stav zotavenia. Dvadsať osem hospitalizovaných účastníkov bolo vylúčených. Celkovo 165 účastníkov (29,7 %) malo dlhodobé príznaky COVID-19 po dobu ≥ 4 týždňov a 69 (12,4 %) po dobu ≥ 12 týždňov.

Účastníci so skóre EDSS pred COVID-19 ≥ 7, účastníci s pravdepodobnou úzkosťou a/alebo depresiou (skóre HADS ≥ 11) pred vypuknutím COVID-19, a tiež ženy menej často udávali zotavenie z COVID-19.

Autori dospeli k záveru, že pacienti so SM sú postihnutí postakútnymi následkami COVID-19. Zdá sa, že predtým existujúce závažné neurologické poškodenie alebo problémy s duševným zdravím toto riziko zvyšujú. Tieto zistenia môžu mať dôsledky pre prispôsobenie ich rehabilitácie po COVID-19.

Zdroj:

Garjani A, et al. Recovery From COVID-19 in Multiple Sclerosis: A Prospective and Longitudinal Cohort Study of the United Kingdom Multiple Sclerosis Register. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Nov 30;9(1):e1118. doi: 10.1212/NXI.0000000000001118

Sdílejte článek

Doporučené