Přeskočit na obsah

ČLnK: Výdej nepovinných vakcín v lékárně zvýší bezpečnost pacientů

Změna výdeje nepovinných vakcín vyplývá z nařízení Evropské komise. Zvýšení proočkovanosti je v zájmu českých občanů a mělo by být společným cílem odborných společností a zdravotníků
Tzv. protipadělková novela zákona o léčivech je důsledkem nařízení Evropské komise 2016/161. Nový způsob výdeje nepovinných vakcín může přispět ke zvýšení proočkovanosti, která je v České republice na žalostně nízké úrovni. Podle lékárníků se nestane proces očkování komplikovanějším a nehrozí ani porušení chladového řetězce, jak uvádějí někteří lékaři. Změna naopak přináší pacientům další pozitiva. Budou se moci svobodně rozhodnout, kde vakcínu zakoupí a získají lepší přehled o ceně očkování.
Běžná implementace jednoho z nařízení Evropské komise vzbuzuje v České republice u části lékařů zbytečné vášně, které nemají v ostatních členských zemích obdoby. „Česká lékárnická komora znovu opakuje, že se jedná o implementaci nařízení Evropské komise, nikoliv o požadavek českých lékárníků. Cílem nařízení rozhodně není zkomplikování situace českých pacientů, ale zvýšení jejich bezpečnosti a sjednocení výdeje všech léků včetně nepovinných vakcín v celé Evropské unii,“ říká k problematice distribuce vakcín PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. To, že by ČR měla respektovat nařízené EK potvrdil ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zároveň upozornil na riziko porušení tohoto primárního práva a z toho možné plynoucí sankce vůči České republice.
 
Změna může pomoct ke zvýšení proočkovanosti
V mnoha zemích EU je plánovaný systém výdeje vakcín již dávno zavedený a proočkovanost jejich obyvatelstva je v porovnání s Českou republikou na podstatně vyšší úrovni. Výdej nepovinných vakcín v lékárně je totiž spojený s odbornými radami lékárníků. Naše země naopak patří s 5% mírou proočkovanosti k nejhorším v Evropě. „Vzhledem k tomu, že jsou lékárníci osobami, které se s pacienty setkávají ze všech zdravotnických pracovníků nejčastěji, edukace z jejich strany může přinést značné posílení míry proočkovanosti obyvatelstva, které by mělo být společným cílem celé odborné veřejnosti,“ doplňuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.
 
Proces očkování komplikovanější nebude
ČLnK považuje často užívaný argument zkomplikování očkovacího procesu za lichý. Pacienti rozhodně nebudou nuceni vážit dvě zbytečné cesty mezi ordinací a lékárnou. „V dnešní době není problém, aby lékař poslal svému pacientovi elektronický recept, na jehož základě si vakcínu ve vybrané lékárně vyzvedne. Lékaři mají také možnost objednat si nepovinné vakcíny do ordinace prostřednictvím žádanky a aplikovat je pacientovi během jeho první návštěvy,“ říká Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.
 
Může být chladový řetězec narušen pouze v ČR?
Výhradně v České republice je poukazováno na možné znehodnocení vakcíny kvůli případnému narušení chladového řetězce. Z ostatních 27 států EU podobné argumenty nezaznívají. „Je zajímavé, že se v jiných zemích o údajném problému s porušením chladového řetězce nehovoří. Navíc bude postup výdeje nepovinných vakcín totožný jako u jiných léčiv, jež si pacienti v lékárně běžně vyzvedávají a následně je doručí k aplikaci ošetřujícímu lékaři,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK. 
Ačkoliv jsou vakcíny citlivé k dennímu světlu a teplotě, všichni výrobci a jejich stabilitní studie potvrzují, že po určitou dobu výskytu vakcíny při běžných okolních teplotách, není nutné mít z porušení chladového řetězce jakékoliv obavy. Vakcíny běžně vydrží 5–12 hodin mimo chlad a teprve po 24 hodinovém porušení chladového řetězce by měli mít lékaři obavu z jejich aplikace. Pacient bude při výdeji lékárníkem vždy poučen, jak s vakcínou zacházet, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. „Krátkodobý pobyt vakcíny v rukách pacientů, který lékaři tolik odsuzují, nevadí. Pacienti dbají i dnes na instrukce lékárníků u inzulínů či jiných termolabilních léků a po důkladném poučení s nimi zachází pro zachování jejich bezpečnosti a účinnosti správně,“ dodává Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
 
Možnost výběru, srozumitelnější cena a v budoucnosti i lepší dostupnost
Částka, kterou pacienti platí za samotnou nepovinnou vakcínu, je doposud zpravidla ukryta v souhrnné částce společně s cenou aplikace u lékaře. „Díky novému systému výdeje získají pacienti dokonalý přehled o tom, kolik a za co při očkování platí. Nebudou tak již muset tápat, jakou částku uhradili za samotnou vakcínu,“ uvádí tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová a dodává, že pacienti získají možnost opatřit si vakcínu v kterékoliv lékárně v České republice a tím pádem nebudou odkázáni na fixní cenu u svého lékaře.
 
Více možností pro očkování doporučuje i Světová zdravotnická organizace 
Vyšší proočkovanost i u nepovinných vakcín by měla být cílem všech zdravotníků společně. To si uvědomuje také Světová zdravotnická organizace, která doporučuje možnost očkování na více místech, nikoli jen v ordinacích lékařů. Jedním z těchto míst by do budoucna mohly být za určitých podmínek i lékárny. „Zavedení očkování v lékárnách musí předcházet důkladné proškolení lékárníků, vybavení a uzpůsobení prostor lékáren. Věříme ale, že je to správná cesta. Mnoho lidí, kteří dbají na preventivní opatření, lékaře nenavštěvuje, nebo je navštěvuje jen sporadicky, zatímco lékárny navštěvují pravidelně a s lékárníkem řeší nejčastěji své drobné zdravotní potíže. Praxe ukázala, že v zemích, kde je nepovinné očkování v lékárnách možné, například v Portugalsku, došlo k zásadnímu zvýšení proočkovanosti populace,“ uzavírá prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.
 
Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
 
 

Zdroj: ČLnK

Sdílejte článek

Doporučené