Přeskočit na obsah

Praktičtí lékaři: Současné e-neschopenky jsou paskvil, používat je nebudeme

„Projekt e-neschopenek je ve stávající podobě otřesný. Lékař má České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) reportovat elektronicky a současně papírově. Na každou e-neschopenku padne 5 papírů. A co je obzvlášť absurdní – zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví online nic. Do databáze e-neschopenek bude mít totiž přístup pouze ČSSZ. Zaměstnavatel se tedy musí dotázat na „sociálce“, jestli má jeho zaměstnanec neschopenku, a ta má na odpověď 8 dnů. Takže původní myšlenka na zjednodušení a zrychlení informačního procesu opětovně nebude fungovat,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka. K protestu proti nedotaženým e-neschopenkám se připojuje také Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.

Čeští praktici e-neschopenku jako myšlenku neodmítají. Naopak zavedení její skutečně funkční podoby požadují v pracovní skupině pro reformu primární péče při Ministerstvu zdravotnictví.

Zástupci praktických lékařů se také několik let podíleli na vývoji nové e-neschopenky na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Výsledkem byl model, který vyhovoval všem stranám včetně zástupců zaměstnavatelů a ministerstvo tehdy souhlasilo. „Nové vedení MPSV ale z neznámých důvodů připravený koncept poslalo k ledu a práci na něm bez udání důvodů zastavilo. Od té doby s lékaři nekomunikuje. Od samého počátku měla být elektronická neschopenka dobrovolná a MPSV to opakovaně slíbilo. Do vlády však poslali návrh, kde je e-neschopenka povinná. To vnímáme jako podraz,“ pokračuje MUDr. Šonka.

Čtěte také

Praktičtí lékaři tak jednohlasně žádají, aby MPSV zavedlo model plně elektronické neschopenky, který v minulosti odsouhlasili a na jehož vývoji se podíleli. „Jedině ten splňuje původní účel, kterým je zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi pacientem, lékařem, zaměstnavatelem a „sociálkou,“ vysvětluje MUDr. Šonka.

Jak říká MUDr. Cyril Mucha, jež se e-neschopenkou dlouhodobě zabývá, funkční a jednoduchý model ušetří lékařům čas a práci a začnou jej používat dobrovolně sami.

„Naopak zmetek, který nemá ve 21. století co dělat a je drzost jej nazývat elektronickou neschopenkou, používat nebudeme. V době, kdy s Ministerstvem zdravotnictví vedeme seriózní debatu o tom, jak snížit administrativní zátěž lékařů, nám MPSV tuto zátěž zvyšuje. To je pro nás naprosto neakceptovatelné a vyzýváme ministryni Janu Maláčovou k urgentnímu jednání, které bude tento problém řešit,“ dodává MUDr. Šonka.

Postup, který v minulosti dojednala a odsouhlasila pracovní skupina na MPSV včetně Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP:

  • Lékař odešle elektronicky na portál ČSSZ datovou větu obsahující základní identifikační údaje pacienta a datum počátku neschopenky.
  • Zpětně mu ČSSZ zasílá její evidenční, potvrzovací kód.
  • Pacient tento kód dostává do ruky papírově nebo také například do mobilního telefonu a poté opět elektronicky, telefonicky nebo papírově informuje o své neschopence zaměstnavatele.
  • Zaměstnavatel si, po připojení k portálu ČSSZ, jeho neschopenku ověřuje a sleduje průběh jeho neschopnosti. Poté, co se pacient uzdraví, posílá lékař datovou věty o ukončení neschopenky.
  • Pokud by bylo třeba, elektronicky, papírově nebo osobně komunikuje lékař s posudkovým lékařem

Zdroj: SPL ČR

Sdílejte článek

Doporučené