Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 02. prosinec 2020 | Svátek má Blanka

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: HealthCare Institute - tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Ve dnech 24.11.2020 a 25.11.2020 se uskutečnil již 15. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2020 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Letos tato akce probíhala s ohledem na aktuální situaci netradičně v online podobě. více
Zdroj: tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Ve čtvrtek 26. listopadu se v BEA campusu Olomouc koná Česko-izraelský inovační den 2020 Smart Healthcare II, který navazuje na stejnojmennou celostátní akci z loňského listopadu. více
Zdroj: tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Podle hodnotící zprávy Evropské organizace pro ověřování pravosti léčiv (European Medicines Verification Organisation, EMVO) z 30. 9. 2020, která sledovala podíl připojených koncových uživatelů (lékáren a distributorů) a četnost chybových hlášení (tzv. alertů) vůči provedeným transakcím, patří Česká republika k těm zemím, v nichž je implementace FMD (Falsified Medicine Direction, nařízení EU) úspěšná. více
Zdroj: Cambridge Business School
Rubrika: Tiskové zprávy
Management, financování a projektové řízení můžeme s klidným svědomím označit za nosné pilíře nejen nemocnic, ale i dalších zařízení v oblasti zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Tiskové zprávy
„Problémy způsobené odvoláváním děkanů a soudními spory v posledních letech velmi zpomalily další personální zajišťování a práci na akreditačním spise,“ popisuje příčiny krize ostravské lékařské fakulty Tomáš Rychlý, student 5. ročníku všeobecného lékařství a místopředseda Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity za studentskou komoru. více
Zdroj: MT
Rubrika: Tiskové zprávy
Jsem dlouhodobě přesvědčen, že v oblasti elektronizace zdravotnictví je potřeba evoluce, nikoli revoluce. Můj názor potvrdil bleskový průzkum mezi lékaři a zdravotníky, který jsme za CompuGroup Medical realizovali na začátku června. více
Zdroj: Česko izraelská smíšená obchodní komora
Rubrika: Tiskové zprávy
Online seminář přiblíží zkušenosti, které v době pandemie COVID-19 získali s telemedicínskými nástroji v Izraeli. více
Zdroj: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Spolupráce společnosti Philips a Centra pro výzkum a léčbu nádorů MD Anderson při Univerzitě v Texasu usnadní personalizovanou onkologicku léčbu porovnáváním výsledků klinických studií a nálezů genomických markerů u konkrétních pacientů. více
Zdroj: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh kompenzační vyhlášky připraveným ministerstvem zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Tiskové zprávy
Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, z.s. (SAS) k návrhu kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020 ve znění, v němž byla rozeslána k připomínkám 5.6.2020. více
Zdroj: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Telemedicína je užitečná, osobní kontakt lékaře s pacientem ale nenahradí – říkají praktici. Určovat diagnózu na dálku, i když z videa nebo obrázku, může být podle nich dokonce nebezpečné. Pokud není zbytí a je třeba přistoupit k takovému bezkontaktnímu ordinování, pak se musí odehrávat jenom mezi pacientem a jeho lékařem. Bez prostředníků. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky