Přeskočit na obsah

Ambulantním specialistům přicházejí lepší časy

„V porovnání s rokem 2018 může být při naplnění všech bonifikačních kritérií v roce 2020 hodnota bodu pro lékaře navýšena až o patnáct procent,“ uvádí předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR MUDr. Zorjan Jojko. Základní navýšení proti roku 2018 bez splnění koeficientů navýšení je o pět procent. Ve srovnání s rokem 2019 si ambulance mohou polepšit zhruba o dvě až sedm procent.

Specialisté se také dohodli s pojišťovnami na zavedení signálního kódu vyšetření dětí od šesti do 18 let, a to ve výši 30 korun. Vyrovnává se tím to, že zrušené kompenzační poplatky už v minulosti byly lékařům vynahrazeny u dětí do šesti let i u dospělých.

Součástí dohody je i podmínka, že zdravotní pojišťovny dermatologům a ambulancím ORL navýší průměrnou úhradu na jednoho ošetřeného pojištěnce v referenčním období tak, aby odpovídala dřívějšímu zvýšení kategorie nositelů výkonů z L1 a L2 na L3. Toto navýšení v sazebníku výkonů pro ORL a dermatologii se totiž dosud kvůli úhradovému mechanismu v úhradách nepromítlo.

„Bonifikace bude mít tři stupně. Nové kritérium je, aby měla ambulance za hodnocené období alespoň pět procent nových pacientů, kteří se neobjednali od roku 2017, a zároveň aby umožňovala přednostní objednání těch pacientů, u kterých to vyžaduje zdravotní stav,“ popisuje dr. Jojko. „Člověk s novým onemocněním by neměl přijít na řadu za tři měsíce. Typicky to může pomoci pacientům, kteří jsou po infarktu propuštěni z nemocnice, včas se dostat na kontrolu k ambulantnímu lékaři.“

Kromě toho zůstává v platnosti bonifikace za celoživotní vzdělávání a bonifikace za rozsah týdenní ordinační doby podle schválených požadavků.

Poskytovatelé během jednání požadovali ještě o dva procentní body výraznější bonifikace, ale to pojišťovny nepřipustily.

„Upozaďování ambulancí a upřednostnění nemocnic trvalo dlouho. Dostávám stesky od kolegů, kteří předávají praxe, nemohou sehnat nikoho, kdo by je od nich koupil. Doufám, že se trend otočí. Jsem opatrným optimistou, že pokud dopadne rok 2019 a dohoda na rok 2020 podle očekávání, mohla by v květnu 2020 skepse mezi ambulantními specialisty polevit,“ uvádí MUDr. Jojko.

Dohody v přípravné fázi dohodovacího řízení ještě podléhají schválení na závěrečném jednání dohodovacího řízení a posouzení ministerstva zdravotnictví, než vydá úhradovou vyhlášku.

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené