Přeskočit na obsah

Na emergency je zásadní souhra týmu a rychlá reakce

Bezchybné zvládnutí hromadného příjmu zraněných z nehody na Letišti Václava Havla nacvičovaly zdravotnické týmy Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy (ZZS HMP) a dalšími složkami integrovaného záchranného systému ve středu 17. dubna v rámci pohotovostního cvičení letiště AIRCRAFT EVAC 2019.


Podmínkou bylo, že v době cvičení nesmí být omezena péče o běžné pacienty. Emergency pro ně vyčlenila tým a v plném provozu byla také úrazová ambulance. Pokud by v době cvičení přivezly záchranky vedle figurantů také větší množství urgentních pacientů, měli by před figuranty přednost a cvičení by se přerušilo. Vše ale proběhlo podle plánu, který zdravotníci předem neznali, aby si nacvičili rychlou reakci na nečekané situace a souhru týmů.Letiště: nehoda při přistání

Ve 13.19 přijalo kontaktní místo ÚVN Emergency vyrozumění o aktivaci traumaplánu ZZS HMP s informací, že ve 13.00 došlo na letišti při přistání k nehodě dopravního letadla. První odhady uváděly přes stovku zraněných, do ÚVN jich mělo být dopraveno cca 20. Nemocnice potvrdila, že na jejich ošetření má kapacity, a okamžitě zahájila přípravy. Byl aktivován traumaplán, ve 13.22 byly svolávány jednotlivé traumatýmy, chystal se zdravotnický materiál, operační sály i lůžka. Do deseti minut od svolání byli všichni na svých místech v barevných vestách, které označovaly jejich přiřazení k týmu.

Krátce před 14.00 informovala záchranná služba o předpokládaném přistání prvního vrtulníku. Vedoucí lékař vydal pokyny k příjmu pacientů na heliportu. Ve 14.04 dosedl vrtulník se dvěma těžce zraněnými oběťmi. Týmy je převzaly a dopravily výtahem na halu Emergency. Tři, čtyři minuty, a pacienti byli na místě. Ve 14.05 dorazily i první sanity. Týmy se ujímaly zraněných, první ošetření byli odváženi na operační sál, jakmile byly provedeno neodkladné zajištění základních životních funkcí. Do toho dosedl vrtulník podruhé. Bohužel u obou pacientů byla při přepravě vrtulníkem konstatována smrt. I k tomu dochází při reálných nehodách. Nacvičuje se i příjem mrtvých.

Na hale Emergency mezitím vedoucí lékař směny třídil pacienty dle závažnosti zranění a jednotlivé týmy je přebíraly k ošetření. Na místě byli chirurgové, anesteziologové, radiolog, ortoped, neurochirurg, sestry, sanitáři. Ruch, napětí, stres – vyšetření, diagnostika, transport na sály či na oddělení. A takto pořád dokola. Bez secvičenosti týmů by to nefungovalo. I přestože reálně by byly stres a časová tíseň mnohokrát větší, přesně tyto tréninky mají za cíl zmírnit jejich dopad na psychiku i výkony zdravotníků.

 


Průběžně přijížděly sanity s dalšími pacienty. Vše se pečlivě zaznamenávalo pro další vyhodnocení zásahu. Týmy nápor zvládaly – v jednom okamžiku bylo k příjmu dopraveno osm zraněných. Třídicí skupiny označovaly pacienty s nejvyšší prioritou a ty předávaly k ošetření přednostně. Na místě byli také kaplan a několik psychologů. V 15.10 byl nácvik traumaplánu ukončen, vedoucí lékař směny všem poděkoval za dobrou práci a zazněl potlesk.

Celkově bylo v rámci cvičení přijato a ošetřeno 24 osob. Polovina byla zraněna lehce, další byli zraněni těžce, u dvou dopravených byla konstatována smrt – ti ani nebyli převezeni na halu, kde zdravotníci měli plné ruce práce se záchranou těch, kteří měli naději na přežití.

„Spoluúčast na pohotovostním cvičení AIRCRAFT EVAC 2019 je pro ÚVN vítanou příležitostí k metodickému nácviku krizové připravenosti při hromadném příjmu zraněných. Návaznost na nácvik na letišti je velmi významná, neboť ÚVN je letišti ze všech pražských nemocnic reálně nejblíže a je velký předpoklad, že pokud by došlo ke skutečnému neštěstí, což si nikdo z nás pochopitelně nepřeje, budou pacienti transportováni z velké části právě do ÚVN. Je nutné, abychom pravidelně nacvičovali, měli všechny postupy zautomatizované, odhalili případné nedostatky právě při cvičení, kdy nejde o skutečné životy. Při tomto nácviku jsme nabrali nové zkušenosti a podněty v kontextu mimořádných událostí, které mohou nastat na Letišti Václava Havla. Podchytili jsme drobnosti, které je třeba zdokonalit. Analýza výsledků se bude teprve zpracovávat, nicméně již v průběhu cvičení jsme si ověřili dostupnost týmů, funkčnost aktivačního systému, správnost nastavení postupů. Při reálné situaci, kdy hraje roli každá minuta, je zautomatizovaný postup velmi důležitý,“ komentoval cvičení MUDr. Ivan Jeřábek, náměstek ředitele ÚVN pro léčebnou a preventivní péči.Aktivace traumaplánu

ÚVN přistupuje k aktivaci traumaplánu v případě ohlášení vyššího počtu těžce zraněných dopravených složkami integrovaného záchranného systému: I. stupeň je vyhlášen při očekávaném příjmu do 10 osob, z nichž alespoň tři potřebují naléhavou urgentní péči, II. stupeň je aktivován při očekávaném příjmu do 20 osob, kde je maximálně polovina vyžadující naléhavou urgentní péči. Při vyšších počtech je aktivován III. stupeň traumaplánu. Pokud se počty přijatých oproti ohlášení navýší, nebo je více velmi vážně zraněných, přechází se na vyšší stupeň traumaplánu a posilují se týmy.

 

Dále čtěte:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené